หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่​ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ประจำปีการศึกษา​ 2566​
กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ประจำปีการศึกษา 2566 ━━━━━━━━ ✦ ━━━━━━ ...
2023-08-11 10:02:14
พิธีบวงสรวงและบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานถวายแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลภัสสรณ์ สิทธิวรงค์ชัย รักษาราชการแทนคณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ   ...
2022-12-08 19:34:03
เจ้าหน้าที่ ว.นวัตกรรมฯ ร่วมแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลภัสสรณ์ สิทธิวรงค์ชัย
บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ นำโดย นายจเร นาคทองอินทร์ รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักงาน วิทยาลัยนวัตกรรมแล ...
2022-10-18 10:30:31
แสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต ผังนิรันดร์ เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
คณะผู้บริหาร บุคลากรวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ คณาจารย์จากสาขาวิชา และ คณะ หน่วยงานต่างๆ ของมหาวิท ...
2022-10-18 10:27:37
รองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต ผังนิรันดร์ ร่วมงานเกษียณอายุ “60 ยังแจ๋ว” ประจำปี พ.ศ.2565
“60 ยังแจ๋ว” สวนสุนันทา ร่วมพิธีสักการะสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวีว ...
2022-10-18 10:25:56
มอบรางวัลให้กับสาขาวิชาที่ได้รับคะแนนผลการประเมินประกันคุณภาพ ระดับหลักสูตรที่มีผลประเมินดีที่สุด
รองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต ผังนิรันดร์ คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ  มอบรางวัลให้กับสาขาวิชา ...
2022-10-18 10:24:01
ประชุมบุคลากรวิทยาลัยฯ ในเรื่องแผนการดำเนินงานพลิกโฉมของวิทยาลัยฯตามนโยบายของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
วันศุกร์ที่ 23 กันยายน 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต ผังนิรันดร์ คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ เ ...
2022-10-17 15:44:41
ขอแสดงความยินดีเป็นอย่างยิ่งกับ รศ.ดร.บัณฑิต ผังนิรันดร์ ในโอกาสดำรงตำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา
วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอแสดงความยินดีเป็นอย่างยิ่งกับคณบดีวิทยาลั ...
2022-10-17 15:21:12
ประชุมคณะกรรมการอำนวยการวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ครั้งที่ 4/ 2565
วันที่ 20 ส.ค.2565 13.00น. วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต ผังนิรันดร์ ค ...
2022-10-17 15:19:52
ข่าวปัจจุบัน