หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

#ประกาศการชำระค่าลงทะเบียนเรียนและลงทะเปียนเรียน ภาคเรียนที่ 2/2566 นักศึกษาวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
#ประกาศการชำระค่าลงทะเบียนเรียนและลงทะเปียนเรียน ภาคเรียนที่ 2/2566  นักศึกษาวิทยาลัยนวัตกรรมแล ...
2023-11-20 14:33:55
ประกาศแจ้งย้ายห้องสำนักงาน วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ (เป็นการชั่วคราว) ไปยังฝั่งสำนักงานวิทยาลัยพยาบาลฯ (เดิม) ชั้น1 อาคาร37
ประกาศแจ้งย้ายห้องสำนักงาน วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ (เป็นการชั่วคราว)ไปยังฝั่งสำนักงานวิทยาลัยพย ...
2023-11-20 14:31:00
การประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบุคลากร ครั้งที่ 11/2566
การประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบุคลากร ครั้งที่ 11/2566━━━━━━━━ ✦ ━━━━━━━━━วันพุธที่ 15 พฤศจิกา ...
2023-11-17 11:39:31
กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่​ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ประจำปีการศึกษา​ 2566​
กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ประจำปีการศึกษา 2566 ━━━━━━━━ ✦ ━━━━━━ ...
2023-08-11 10:02:14
การประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ครั้งที่ 5/2566
การประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ครั้งที่ 5/2566วันพุธที่ 10 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.30 ...
2023-05-11 14:23:39
การประชุมหารือพิจารณาทบทวนงบประมาณ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
การประชุมหารือพิจารณาทบทวนงบประมาณ  วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ       วันอ ...
2023-05-11 14:21:13
การประชุมคณะกรรมการอำนวยการบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2566
การประชุมคณะกรรมการอำนวยการบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2566            & ...
2023-05-11 14:18:12
Gen-Ed Releases 2023 การเปิดตัว การจัดการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ และ FlexSpace (New Learning Platform )
Gen-Ed  Releases 2023   การเปิดตัว การจัดการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ และ FlexSpace (New Learn ...
2023-05-11 14:14:51
การประชุมหารือแนวทางการผลักดันให้นักศึกษาต่างชาติสำเร็จการศึกษา
วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลภัสสรณ์ สิทธิ ...
2023-05-11 14:10:08
ข่าวปัจจุบัน