หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม
ข่าวกิจกรรม

เรียนรู้และเข้าใจอาเซียน โครงการตำรวจฯ
บรรยากาศการเรียนการสอนในสัปดาห์ที่ 11 ของนักศึกษาสาขาวิชารัฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ)โครงการตำรวจฯ รุ่นที่ 2 ...
2018-03-19 13:20:29
ความรู้แน่น รัฐศาสตร์ โครงการตำรวจฯ
บรรยากาศการเรียนการสอนในสัปดาห์ที่ 11 ของนักศึกษาสาขาวิชารัฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ) โครงการความร่วมมือตำรว ...
2018-03-19 13:07:02
รองคณบดีฝ่ายบริหาร ว.นวัตกรรม เข้าร่วมในการประชุมคณะกรรมการเลือกสรรผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์
เมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๑ ผศ.ดร.ปรเมษฐ์ แสงอ่อน รองคณบดีฝ่ายบริหาร และ อาจารย์นิยม สุวรรณเดช อาจารย ...
2018-03-19 12:47:09
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ให้โอวาทและมอบเกียรติบัตรแก่นักศึกษาที่เข้าร่วมการแข่งขัน MOS Olympic Thailand Competition 2018
เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2561 รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ให้โอวาทและมอบเกียรติบัตรแก่นักศึกษาที่เข้าร่วมการแข่ ...
2018-03-19 12:41:12
สอบสัมภาษณ์โครงการตำรวจฯ คึกคัก
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ) โครงการตำรวจฯ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ จัดสอ ...
2018-03-16 14:43:44
สาขาวิชารัฐศาสตร์ โครงการความร่วมมือกองทัพบก จัดประชุมเตรียมความพร้อมงานคืนสู่เหย้า
สาขาวิชารัฐศาสตร์ โครงการความร่วมมือกองทัพบก จัดประชุมเตรียมความพร้อมงานคืนสู้เหย้า โดยมี ดร.ภัทรวิท ...
2018-03-16 14:44:02
หลักสูตรรัฐศาสตร์บัณฑิต ได้จัดโครงการปรับปรุงและพัฒนาหลักสุตร เพื่อตอบสนองนโยบายการศึกษาThailand 4.0
เมื่อวันที่ 14,15 และ 16 มีนาคม 2561 หลักสูตรรัฐศาสตร์บัณฑิต ได้จัดโครงการปรับปรุงและพัฒนาหลักสุตรรั ...
2018-03-16 09:30:36
นักศึกษารัฐศาสตร์ ศึกษาดูงาน รัฐสภา
เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. อาจารย์ดร.สืบสวัสดิ์ วุฒิวรดิษฐ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชารัฐศาสต ...
2018-03-14 19:15:38
สาขาวิชาการจัดการฟุตบอลอาชีพจัดอบรมโครงการ ยูลีก หญิง นักกีฬาต้นแบบไม่ใส่ใจบุหรี่ ณ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
เมื่อวันที่ 12-13 มีนาคม ณ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต กรุงเทพมหานคร ได้มีการจัดโครงการ ยูลีก หญิง นักกีฬา ...
2018-03-13 16:03:31
หัวหน้าสาขารัฐศาสตร์ วิทยาลัยนวัตกรรม นำเสนอผลงานวิจัย ในงานสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติ ณ. University of Michigan
วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 อาจารย์ศิริญญา ศิริญานันท์ หัวหน้าสาขารัฐศาสตร์ วิทยาลัยนวัตกรรม ในฐานะนัก ...
2018-03-13 11:04:26
ข่าวย้อนหลัง