หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม
ข่าวกิจกรรม

รัฐศาสตร์บุกญี่ปุ่น
เมื่อวันที่ 6-10 สิงหาคม 2561 หลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิตและหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิตวิทยาลัยนวัตกรร ...
2018-08-17 15:06:41
สาขาวิชาการจัดการฟุตบอลอาชีพ จัดประชุมให้ความรู้การสอบค้นคว้าอิสระและการเตรียมพร้อมไปศึกษาดูงาน ให้แก่นักศึกษาหลักสูตรฯ รุ่น ๐๒
วันที่  ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๑ หลักสูตรบริหารมหาบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการฟุตบอลอาชีพ วิทยาลัยนวัตกรรมและ ...
2018-08-15 15:21:55
สาขาวิชาการจัดการฟุตบอลอาชีพ จัดประชุมหารือกับ ทีมงาน e-sports เพื่อหารือแนวทางการจัดกิจกรรมต่างๆ ในหลักสูตร
วันที่ ๑๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๑๖.๓๐ – ๑๘.๐๐ น. หลักสูตรบริหารมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการฟุต ...
2018-08-15 15:03:53
ว.นวัตกรรมจัดปฐมนิเทศนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2561
วันที่ 13 สิงหาคม 2561 วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 ณ ห ...
2018-08-15 13:07:05
หัวหน้าสาขารัฐศาสตร์ เข้าร่วมโครงการถวายเทียนพรรษาและส่งเสริมคุณธรรม
อาจารย์ ดร.บารมีบุญ แสงจันทร์ หัวหน้าสาขารัฐศาสตร์พร้อมผู้แทนนักศึกษาเข้าร่วมโครงการถวายเทียนพรรษาแล ...
2018-08-15 11:37:34
สาขาการจัดการทุนมนุษย์และองค์การ ได้ทำการสอบสัมภาษณ์น้องๆรอบที่5
เมื่อวันพุธ ที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ.2561 อาจารย์ประจำสาขาการจัดการทุนมนุษย์และองค์การ ได้ทำการสอบสัมภาษณ์ ...
2018-08-15 11:33:26
สาขาการจัดการทุนมนุษย์และองค์การ นำทีมโดยพี่ปี3 ได้ทำการจัดสัมมนา "HCM Real Talk : จัดชีวิตพิชิตฝัน" ครั้งที่2
วันที่ 12 กรกฏาคม พ.ศ.2561 สาขาการจัดการทุนมนุษย์และองค์การ นำทีมโดยพี่ปี3 ได้ทำการจัดสัมมนา "H ...
2018-08-15 11:28:33
อาจารย์สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการ เข้าร่วมโครงการอบรมบทบาทหน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา
วันที่ ๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมกา ...
2018-08-10 19:10:42
อาจารย์สาขาวิชาการจัดการฟุตบอลอาชีพ เข้าร่วม โครงการอบรมบทบาทหน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา
วันที่ ๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. หลักสูตรบริหารมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการฟุตบ ...
2018-08-08 10:35:53
สาขาวิชาการจัดการฟุตบอลอาชีพ จัดประชุมร่วมกับ ทีมงานการไฟฟ้าการผลิตแห่งประเทศไทย เพื่อปรึกษาแนวทางการจัดโครงการฟุตบอลยูลีกหญิง
วันที่ ๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๑๖.๓๐ – ๑๘.๐๐ น. หลักสูตรบริหารมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการฟุตบ ...
2018-08-08 10:30:55
ข่าวย้อนหลัง