หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม
ข่าวกิจกรรม

หลักสูตรบริหารมหาบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการฟุตบอลอาชีพ จัดประชุมคณะกรรมการประจำหลักสูตร
วันที่ 17 กันยายน 2561 หลักสูตรบริหารมหาบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการฟุตบอลอาชีพ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัด ...
2018-09-18 14:17:20
คณบดี ว.นวัตกรรมฯ นำทีมผู้บริหาร ร่วมมุทิตาจิต เนื่องในวันคล้ายวันเกิดนายกสภามหาวิทยาลัย
คณบดี ว.นวัตกรรมฯ นำทีมผู้บริหาร ร่วมมุทิตาจิต เนื่องในวันคล้ายวันเกิดนายกสภามหาวิทยาลัย ...
2018-09-14 18:02:44
หลักสูตรบริหารมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการฟุตบอลอาชีพ เข้าร่วมการประชุมบุคลากรสายวิชาการ ของวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ณ ห้องประชุมใหญ่อาคาร 37
ดร.พิเชษฐ์ เกิดวิชัย ประธานประจำหลักสูตรบริหารมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการฟุตบอลอาชีพ เข้าร่วมการประช ...
2018-09-06 11:22:35
วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ จัดประชุมบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
31 สิงหาคม 2561 วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ จัดประชุมบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ โดยมี ผศ.ปรเมษฐ์ แสง ...
2018-09-02 16:26:51
28 ส.ค.2561 ว.นวัตกรรมฯ ขับเคลื่อนการดำเนินงาน จัดประชุมผู้บริหาร
28 ส.ค.2561 ว.นวัตกรรมฯ ขับเคลื่อนการดำเนินงาน จัดประชุมผู้บริหาร โดยมี ผศ.ดร.บัณฑิต ผังนิรันดร์ คณบ ...
2018-08-29 10:49:19
คณบดี ว.นวัตกรรมเข้าร่วมเปิดงานโครงการพัฒนาหัวข้องานวิจัยด้าน Innovation
วันที่18 สิงหาคม 2561 ผศ.ดร.บัณฑิต ผังนิรันดร์คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ เข้าร่วมเปิดงานโครงก ...
2018-08-21 14:50:50
ว.นวัตกรรมตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาประจำปี 2560
19 สิงหาคม 2561 วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 โด ...
2018-08-21 14:37:17
รัฐศาสตร์บุกญี่ปุ่น
เมื่อวันที่ 6-10 สิงหาคม 2561 หลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิตและหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิตวิทยาลัยนวัตกรร ...
2018-08-17 15:06:41
สาขาวิชาการจัดการฟุตบอลอาชีพ จัดประชุมให้ความรู้การสอบค้นคว้าอิสระและการเตรียมพร้อมไปศึกษาดูงาน ให้แก่นักศึกษาหลักสูตรฯ รุ่น ๐๒
วันที่  ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๑ หลักสูตรบริหารมหาบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการฟุตบอลอาชีพ วิทยาลัยนวัตกรรมและ ...
2018-08-15 15:21:55
ข่าวย้อนหลัง