หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม
ข่าวกิจกรรม

ทุนมนุษย์ฯ คึกคัก จัด HCM MARKET
เมื่อวันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านมา สาขาวิชาการจัดการทุนมนุษย์และองค์การ วิทยาลัยนวัตกรรมและกา ...
2017-12-12 14:28:04
ขับเคลื่อน และพัฒนาองค์กร ว.นวัตกรรมฯ จัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการ
เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านมา วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ จัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการเพื่อขั ...
2017-12-12 14:10:40
ผู้อำนวยการหลักสูตรรัฐศาสตร์ ว.นวัตกรรมพร้อมด้วยคณะ ประชาสัมพันธ์หลักสูตรรัฐศาสตร์ ณ พื้นที่ภาคกลาง
     เมื่อวันที่ 4 ถึง 7  ธันวาคม พ.ศ.2560 ที่่ผ่านมา พล.ต.ท.ดร.สัณฐาน ชยนนท์ ผู ...
2017-12-08 14:21:56
ว.นวัตกรรม จัดประชุม Kickoff Meeting
เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ จัดประชุม Kickoff Meeting IPMS (Inno ...
2017-12-04 11:41:50
นักศึกษา MBA ฟุตบอล ว.นวัตกรรม เข้าพบ นายกสมาคมฟุตบอล
นักศึกษา MBA การจัดการฟุตบอลอาชีพรุ่น 2 วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้ ...
2017-11-29 09:36:51
คณาจารย์ ว.นวัตกรรมฯ เข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ Times ICON2017
เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2560 คณาจารย์จากวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ได้เข้าร่วมงานประชุมวิชาการระด ...
2017-11-21 10:08:44
ว.นวัตกรรมฯ จัดประชุมผู้บริหาร ขับเคลื่อนการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง
เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมา วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ประชุมผู้บริหาร ขับเคลื่อนการดำ ...
2017-11-20 10:45:29
คณบดี ว.นวัตกรรมฯ ปลื้มใจ นายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย พร้อมสนับสนุน หลักสูตร ป.โท สาขาวิชาการจัดการฟุตบอลอาชีพอย่างเต็มที่ในทุกด้าน
คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มรภ.สวนสุนันทา เป็นปลื้มวิสัยทัศน์กว้างไกล ของนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลฯ ...
2017-11-20 10:35:31
ว.นวัตกรรมฯ เปิดบ้านวันที่ 2
วันที่ 8 พฤศจิการยน 2560 ที่ผ่านมา วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ เปิดบ้านวันที่ 2 คึกคักไม่แพ้วันแรก ...
2017-11-09 14:49:00
ว.นวัตกรรมฯ เปิดงาน Open House CIM2017 ภายใต้งาน Open House SSRU2017
ว.นวัตกรรมฯคึกคัก จัดกิจกรรมเปิดบ้านว.นวัตกรรมฯ Open House CIM2017 ภายใต้งาน Open House SSRU2017 ...
2017-11-07 15:12:27
ข่าวย้อนหลัง