หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม
ข่าวกิจกรรม

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ รุ่นที่ 18
วันอาทิตย์ที่ 20 มกราคม 2562 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการ วิทยาลัยนวัตกรรมและ ...
2019-01-21 10:23:55
วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ เข้ามอบของที่ระดึก แด่ พล.อ.ชรินทร์ จ้อยสองสี หัวหน้าคณะทำงานด้านกำลังพลทหารบก เนื่องในวันขึ้นปีใหม่
วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ เข้ามอบของที่ระดึก แด่ พล.อ.ชรินทร์ จ้อยสองสี หัวหน้าคณะทำงานด้านกำลังพ ...
2019-01-17 15:20:13
คณบดี ว.นวัตกรรมเข้าร่วมเปิดงานโครงการพัฒนาหัวข้องานวิจัยด้าน Innovation
วันที่18 สิงหาคม 2561 ผศ.ดร.บัณฑิต ผังนิรันดร์คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ เข้าร่วมเปิดงานโครงก ...
2018-08-21 14:50:50
ว.นวัตกรรมตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาประจำปี 2560
19 สิงหาคม 2561 วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 โด ...
2018-08-21 14:37:17
รัฐศาสตร์บุกญี่ปุ่น
เมื่อวันที่ 6-10 สิงหาคม 2561 หลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิตและหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิตวิทยาลัยนวัตกรร ...
2018-08-17 15:06:41
สาขาวิชาการจัดการฟุตบอลอาชีพ จัดประชุมให้ความรู้การสอบค้นคว้าอิสระและการเตรียมพร้อมไปศึกษาดูงาน ให้แก่นักศึกษาหลักสูตรฯ รุ่น ๐๒
วันที่  ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๑ หลักสูตรบริหารมหาบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการฟุตบอลอาชีพ วิทยาลัยนวัตกรรมและ ...
2018-08-15 15:21:55
สาขาวิชาการจัดการฟุตบอลอาชีพ จัดประชุมหารือกับ ทีมงาน e-sports เพื่อหารือแนวทางการจัดกิจกรรมต่างๆ ในหลักสูตร
วันที่ ๑๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๑๖.๓๐ – ๑๘.๐๐ น. หลักสูตรบริหารมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการฟุต ...
2018-08-15 15:03:53
หัวหน้าสาขารัฐศาสตร์ เข้าร่วมโครงการถวายเทียนพรรษาและส่งเสริมคุณธรรม
อาจารย์ ดร.บารมีบุญ แสงจันทร์ หัวหน้าสาขารัฐศาสตร์พร้อมผู้แทนนักศึกษาเข้าร่วมโครงการถวายเทียนพรรษาแล ...
2018-08-15 11:37:34
ข่าวย้อนหลัง