หน้าหลัก > ข่าว >

22 ตุลาคม 2563 คณบดีเข้าเข้าร่วมงานพระราชทานผ้าพระกฐินให้นำถวายแด่พระสงฆ์จำพรรษา ณ วัดพระประโทณเจดีย์ วรวิหาร ต.พระประโทน อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม
22 ตุลาคม 2563 คณบดีเข้าเข้าร่วมงานพระราชทานผ้าพระกฐินให้นำถวายแด่พระสงฆ์จำพรรษา ณ วัดพระประโทณเจดีย ...
2020-11-04 22:30:46
การปฐมนิเทศนักศึกษาต่างประเทศ (ประเทศจีน)
วันที่ 9 ตุลาคม 2563 วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ  จัดประชุมปฐมนิเทศนักศึกษาต่างประเทศ (ประเทศจ ...
2020-10-14 11:01:55
ประชุมคณะผู้บริหาร ขับเคลื่อนการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ
6 ตุลาคม 2563 วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดประชุมคณะผู้บริหาร ณ ห้องป ...
2020-10-14 10:40:38
ประชุมเตรียมพร้อมในการต้อนรับ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาฯ
5 ตุลาคม 2563  วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดประชุมผู้บริหาร เพื่ ...
2020-10-14 10:36:03
ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อพัฒนาวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
6 ตุลาคม 2563 วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดประชุมคณะกรรมการบริหารกองท ...
2020-10-06 12:44:38
หลักสูตรป.เอก นวัตกรรมการจัดการ จัดประชุมการเปลี่ยนแปลงระบบบริหารจัดการและการปรับปรุงคุณภาพวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก
27 กันยายน 2563 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหา ...
2020-09-28 10:41:46
ข่าวย้อนหลัง