หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม
ข่าวกิจกรรม

สาขาวิชาการจัดการระบบสารสนเทศเพื่อธุรกิจ จัดอบรมและแข่งขัน Microsoft Office 2016 Specialists
สาขาวิชาการจัดการระบบสารสนเทศเพื่อธุรกิจ จัดอบรมและแข่งขัน Microsoft Office 2016 Specialists เพื่อเฟ ...
2018-02-19 09:09:10
อาจารย์สาขาวิชาสาขาการจัดการระบบสารสนเทศเพื่อธุรกิจออกนิเทศนักศึกษา ณ ธนาคารออมสิน จ.ราชบุรี
เมื่อ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา อาจารย์อนุรัตน์ กำแหงหาญ อาจารย์สาขาวิชาสาขาการจัดการระบบส ...
2018-02-19 09:05:29
ว.นวัตกรรมจัดประชุมบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
14 ก.พ.2560 วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ จัดประชุมบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ เพื่อปรับปรุงและพัฒนาการ ...
2018-02-15 11:22:45
คณาจารย์สาขาการจัดการทุนมนุษย์ ลงพื้นที่นิเทศ นักศึกษาที่ออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
คณาจารย์สาขาการจัดการทุนมนุษย์และองค์การ ลงพื้นที่นิเทศครั้งที่ 1 แก่นักศึกษารหัส 58 ที่ออกปฏิบัติงา ...
2018-02-14 09:17:44
คณาจารย์และนักศึกษาสาขาการจัดการทุนมนุษย์ ลงพื้นที่แนะแนว ณ โรงเรียนวัดทรงธรรม
วันจันทร์ ที่12 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 คณาจารย์และนักศึกษาสาขาการจัดการทุนมนุษย์และองค์การ ลงพื้นที่แนะ ...
2018-02-14 09:14:48
อาจารย์สาขาวิชารัฐศาสตร์เข้านิเทศนักศึกษา ณ สำนักงานเขตบางพลัด
13 กุมภาพันธ์ 2561 อาจารย์ ธวัช พุ่มดารา เข้านิเทศสหกิจศึกษา (นศ.ฝึกงาน) ณ สำนักงานเขตบางพลัด (ฝ่ายก ...
2018-02-14 09:11:05
อาจารย์สาขาวิชารัฐศาสตร์เข้านิเทศนักศึกษา
วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 อาจารย์หทัยพันธน์ สุนทรพิพิธ อาจารย์สาขาวิชารัฐศาสตร์ เข้านิเทศนักศึกษา นา ...
2018-02-13 19:31:20
อาจารย์สาขาวิชารัฐศาสตร์ เข้านิเทศนักศึกษา ณ สำนักงานเขตวังทองหลาง
วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 อาจารย์บริบูรณ์ ฉลอง อาจารย์สาขาวิชารัฐศาสตร์ เข้านิเทศนักศึกษาสหกิจ(ฝึกงา ...
2018-02-13 19:19:13
อาจารย์สาขาวิชา รัฐศาสตร์ ได้เข้านิเทศนักศึกษาฝึกงาน ณ กรมราชทัณฑ์
วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 อาจารย์ ดร.ภัทรวิทย์ อยู่วัฒนะ อาจารย์สาขาวิชา รัฐศาสตร์ ได้เข้านิเทศนักศึก ...
2018-02-13 09:50:37
อาจารย์ศิริญญา ศิริญานันท์ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ ณ University of Oxford
ผลผลิตจากวิสัยทัศน์ของท่านอธิการบดี รศ.ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย ที่สนับสนุนให้บุคลากรเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านท ...
2018-02-13 09:40:24
ข่าวย้อนหลัง