หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญชวนนักศึกษาส่งบทความวิจัยและบทความวิชาการ
ขอเชิญชวนนักศึกษาส่งบทความวิจัยและบทความวิชาการ #เกียรติบัตรและรางวัลรอคุณอยู่ ...
2018-05-23 11:24:56
Push the Pass with Masterplan : กะเทาะเปลือกยุทธศาสตร์ฟุตบอลไทย
ก้าวต่อไปของฟุตบอลไทยจะเป็นอย่างไร มาร่วมเป็นหนึ่งเสียงของแฟนบอลกับพวกเราในงานสัมมนาหัวข้อ "Pus ...
2018-05-23 09:42:16
เปิดรับสมัคร ป.โท รัฐศาสตร์
หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต (ปริญญาโท) สาขาวิชาการเมืองการปกครอง (ภาคพิเศษ)เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต ...
2018-03-21 14:11:18
โครงการอบรมหลักจริยะธรรมการวิจัยในมนุษย์ ครั้งที่3
โครงการอบรมหลักจริยะธรรมการวิจัยในมนุษย์ ครั้งที่3 อาจารย์ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ท่านใดสนใจ ร ...
2018-03-19 12:52:37
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ) โครงการความร่วมมือตำรวจฯ เปิดรับสมัครนักศึกษา
เปิดรับ ป.ตรี โครงการตำรวจฯหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ) โครงการความร่วมมือตำร ...
2018-03-08 11:12:15
BUSINESS MATCHING LAO PDR
BUSINESS MATCHING LAO PDRระหว่าง วันที่ 11-14 มีนาคม 2561เจรจาธุรกิจ สร้างเครือข่าย และสำรวจโอกาสทาง ...
2018-02-09 19:44:43
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปลี่ยนแปลงวันที่สอบสัมภาษณ์
วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงวันที่สอบสัมภาษณ์ รอบ Portfolio ครั้งที่ 1/2 ประจ ...
2018-02-02 18:05:29
รับสมัครนักศึกษาภาคปกติ รอบโควต้า ประเภทความสามารถทางวิชาการและความสามารถพิเศษ
วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ รับสมัครนักศึกษาภาคปกติ รอบโควต้า ประเภทความสามารถทางวิชาการและความสามา ...
2018-02-01 10:53:45
แบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายของวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
ดาวโหลดแบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายของวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ...
2018-01-22 12:45:41
ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ผ่านการสอบคัดเลือก โครงการฝึกสหกิจศึกษา
ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ผ่านการสอบคัดเลือก โครงการฝึกสหกิจศึกษา "โครงการฝึกสหกิจศึกษาต่างป ...
2018-01-19 15:38:35
ข่าวย้อนหลัง