หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์

รองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต ผังนิรันดร์ ร่วมงานเกษียณอายุ “60 ยังแจ๋ว” ประจำปี พ.ศ.2565
“60 ยังแจ๋ว” สวนสุนันทา ร่วมพิธีสักการะสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวีว ...
2022-09-26 11:52:01
ประชุมบุคลากรวิทยาลัยฯ ในเรื่องแผนการดำเนินงานพลิกโฉมของวิทยาลัยฯตามนโยบายของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
วันศุกร์ที่ 23 กันยายน 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต ผังนิรันดร์ คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ เ ...
2022-09-26 11:44:25
ขอแสดงความยินดีเป็นอย่างยิ่งกับ รศ.ดร.บัณฑิต ผังนิรันดร์ ในโอกาสดำรงตำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา
วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอแสดงความยินดีเป็นอย่างยิ่งกับคณบดีวิทยาลั ...
2022-09-26 11:41:53
ประชุมคณะกรรมการอำนวยการวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ครั้งที่ 4/ 2565
วันที่ 20 ส.ค.2565 13.00น. วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต ผังนิรันดร์ ค ...
2022-09-26 11:39:31
KM ว.นวัตกรรมฯ ได้รับรางวัล Good Practice Award จากกิจกรรม SSRU KM SHARE & LEARN
วันพฤหัสบดีที่ ๑๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีม ...
2022-09-15 16:15:19
นายกสภา มรภ.สวนสุนันทา แสดงความยินดีกับบัณฑิต ขอให้ภูมิใจในตนเองและภูมิใจในความเป็นสวนสุนันทา
นายกสภา มรภ.สวนสุนันทา แสดงความยินดีกับบัณฑิต ขอให้ภูมิใจในตนเองและภูมิใจในความเป็นสวนสุนันทารองศาสต ...
2022-09-15 16:04:36
เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ ว.นวัตกรรมฯ ให้สัมภาษณ์กับ จดหมายข่าว งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรเขตภาคกลางและมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจำปีการศึกษา 2560-2562
เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ให้สัมภาษณ์กับ จดหมายข่าว งานพิธีพระราชทานปริญ ...
2022-09-15 16:17:59
คณบดี ผู้บริหาร คณาจารย์ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ เข้าร่วมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปีพุทธศักราช 2565
คณบดี ผู้บริหาร คณาจารย์ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ  เข้าร่วมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร  มห ...
2022-09-12 14:47:58
แสดงความยินดักับนักวิจัยของวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ได้รับทุนอุดหนุนโครงการวิจัย
นักวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้รับทุนอุดหนุนโครงการวิจัยจำนวน 18 โครงการ    &nb ...
2022-09-12 14:45:10
ขอแสดงความยินดี กับ ผศ.ดร.สุพัตรา ปราณี รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ ในโอกาสจบการศึกษาระดับปริญญาเอก
ขอแสดงความยินดี กับ ผศ.ดร.สุพัตรา ปราณี รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ ในโอกาสจบการศึกษาระดับปริญ ...
2022-09-12 14:42:40
ข่าวย้อนหลัง