หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์

BUSINESS MATCHING LAO PDR
BUSINESS MATCHING LAO PDRระหว่าง วันที่ 11-14 มีนาคม 2561เจรจาธุรกิจ สร้างเครือข่าย และสำรวจโอกาสทาง ...
2018-02-09 19:44:43
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปลี่ยนแปลงวันที่สอบสัมภาษณ์
วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงวันที่สอบสัมภาษณ์ รอบ Portfolio ครั้งที่ 1/2 ประจ ...
2018-02-02 18:05:29
รับสมัครนักศึกษาภาคปกติ รอบโควต้า ประเภทความสามารถทางวิชาการและความสามารถพิเศษ
วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ รับสมัครนักศึกษาภาคปกติ รอบโควต้า ประเภทความสามารถทางวิชาการและความสามา ...
2018-02-01 10:53:45
แบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายของวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
ดาวโหลดแบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายของวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ...
2018-01-22 12:45:41
ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ผ่านการสอบคัดเลือก โครงการฝึกสหกิจศึกษา
ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ผ่านการสอบคัดเลือก โครงการฝึกสหกิจศึกษา "โครงการฝึกสหกิจศึกษาต่างป ...
2018-01-19 15:38:35
ขอเชิญส่งบทความวิจัย เข้าร่วมในการประชุมเชิงวิชาการเรื่อง นวัตกรรมเศรษฐกิจและการจัดการ
วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ขอเชิญส่งบทความวิจัย เข้าร่วมในการประชุมเชิงวิชาการเรื่อง นวัตกรรมเศรษฐ ...
2018-01-11 17:37:20
ประกาศคำร้องขอส่งรายวิชา
ประกาศส่งคำร้องขอเปิดรายวิชา สำหรับนักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษาในภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2560 ของวิท ...
2018-01-11 16:56:04
แจ้งกำหนดการรายงานตัวนักศึกษาใหม่ ของวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
แจ้งนักศึกษากำหนดการรายงานตัวนักศึกษาใหม่ ของวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ในวันที่ 18 มกราคม 25 ...
2017-12-22 11:11:18
รับสมัครสอบสัมภาษณ์รัฐศาสตรมหาบัณฑิต
หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต (ป.โท) สาขาวิชาการเมืองการปกครอง (ภาคพิเศษ) วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ม ...
2017-12-19 15:18:49
ข่าวย้อนหลัง