หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่องการประเมินอาจารย์ที่ปรึกษา และขอยกเลิกรายวิชาที่ ระบบ reg.ssru.ac.th ระหว่างวันที่ 1 -15 ก.ค.2562
แจ้งนักศึกษา เรื่องการประเมินอาจารย์ที่ปรึกษา และขอยกเลิกรายวิชาที่ ระบบ reg.ssru.ac.th ระหว่างวันที ...
2019-08-22 11:12:06
ประกาศ เรื่องชำระค่าลงทะเบียนและลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 1/2562
ประกาศ เรื่องชำระค่าลงทะเบียนและลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 1/2562www.cim.ssru.ac.thwww.ssru.ac. ...
2019-08-22 11:12:26
ข่าวย้อนหลัง