หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์

รศ.ดร.บัณฑิต ผังนิรันดร์ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการอำนวยการบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2564
วันจันทร์ ที่ 5 เมษายน 2564 เวลา 13.30 น. รศ.ดร.บัณฑิต ผังนิรันดร์ คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ...
2021-04-20 11:42:35
ว.นวัตกรรมฯ จัด International Conference ( ICMIESS 2021) เป็นปีที่ 2
วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัด International Conference ( ICMIESS 2021 ...
2021-04-20 11:41:29
รศ.ดร.บัณฑิต ผังนิรันดร์ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
วันจันทร์ ที่ 5  เมษายน 2564 เวลา 09.30 น. รศ.ดร.บัณฑิต ผังนิรันดร์ คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการ ...
2021-04-20 11:40:19
รศ.ดร.บัณฑิต ผังนิรันดร์ ร่วมเป็นกรรมการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์
รองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต ผังนิรันดร์ คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ร่วมเป็นกรรมการสอบป้องกันวิทย ...
2021-04-20 11:39:28
รศ.ดร.บัณฑิต ผังนิรันดร์ ร่วมงาน SSRU Open House Online 2021
วันพฤหัสบดี ที่ 1 เมษายน 2564 รองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต ผังนิรันดร์ คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ...
2021-04-20 11:38:32
รศ.ดร.บัณฑิต ผังนิรันดร์ ร่วมเป็นกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์
รองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต ผังนิรันดร์ คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ร่วมเป็นกรรมการสอบเค้าโครงวิท ...
2021-04-20 11:37:39
ว.นวัตกรรมฯ ขับเคลื่อนการดำเนินงาน จัดประชุมผู้บริหาร
วันพุธ ที่ 24 มีนาคม 2564 วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ จัดประชุมคณะกรรมการผู้บริหารวิทยาลัยนวัตกรรมแ ...
2021-04-20 11:36:51
ขอประกาศเกียรติคุณ อาจารย์ว.นวัตกรรมฯ ได้ผลคะแนนสอบ SSRU-TEP ระดับยอดเยี่ยม
ขอยกย่องและประกาศเกียรติคุณ  แก่ อาจารย์ธนพล จึงศิรกุลวิทย์ อาจารย์ประจำสาขาวิชานวัตกรรมและการจ ...
2021-04-20 11:35:45
กลุ่มCIM Support วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ : การสนับสนุนการเรียนการสอนแบบระบบออนไลน์
25 มี.ค. 64 ณ ห้องประชุมใหญ่ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ อาคาร 37 ชั้น 2 กลุ่มCIM Support วิทยาลัยน ...
2021-04-20 11:34:42
ข่าวย้อนหลัง