หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์

รศ.ดร.บัณฑิต ผังนิรันดร์ เข้าร่วมการประชุม วิเคราะห์วิกฤต – โอกาส มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ครั้งที่ 2/2564
  วันศุกร์ ที่15 ตุลาคม 2564 รศ.ดร.บัณฑิต  ผังนิรันดร์ คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ พ ...
2021-10-16 09:54:03
รศ.ดร.บัณฑิต ผังนิรันดร์ เข้าร่วม​ประชุม​สภาวิชาการ​มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา​
วันศุกร์ ที่ 15 ตุลาคม 2564 รศ.ดร.บัณฑิต ผังนิรันดร์ คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ เข้าร่วมประชุ ...
2021-10-16 09:46:26
เลือกอนาคตดี ๆ 4,601 ที่นั่ง “สวนสุนันทา” รับรอบ 1 Portfolio เริ่มวันนี้ – 7 ม.ค.65
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาภาคปกติ ระดับปริญ ...
2021-10-15 12:05:18
เตรียมพบกับ กิจกรรม Pre Open House วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มรภ.สวนสุนันทา
 มาแล้วน้องงงงงงงงงง  เตรียมพบกับ กิจกรรม Pre Open House วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ...
2021-10-15 11:47:49
รศ.ดร.บัณฑิต ผังนิรันดร์ ร่วมเป็นกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ นักศึกษาปริญญาเอก
รศ.ดร.บัณฑิต ผังนิรันดร์ คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ร่วมเป็นกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ นักศึกษาปริ ...
2021-10-15 11:55:35
รศ.ดร.บัณฑิต ผังนิรันดร์ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการอำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง
12 ตุลาคม  2564 รศ.ดร.บัณฑิต ผังนิรันดร์ คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ เข้าร่วมการประชุมคณะ ...
2021-10-15 11:49:55
สำหรับนักศึกษาที่ต้องขอสำเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2564 และไม่สะดวกในการเดินทางมาถ่ายรูปที่ มหาวิทยาลัย สามารถส่งเป็นไฟล์ภาพได้ ได้ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564
สำหรับนักศึกษาที่ต้องขอสำเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2564 และไม่สะดวกในการเดินทางมาถ่ายรูปที่ มหาวิทย ...
2021-10-12 12:05:24
คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการอำนวยการบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2564
11 ตุลาคม  2564 รศ.ดร.บัณฑิต ผังนิรันดร์ คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ เข้าร่วมการประชุมคณะ ...
2021-10-12 11:47:25
คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ครั้งที่ 10/2564
วันจันทร์ ที่ 11 ตุลาคม 2564 เวลา รศ.ดร.บัณฑิต ผังนิรันดร์ คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ เข้าร่ว ...
2021-10-11 16:25:31
คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เข้าร่วมการประชุม วิเคราะห์วิกฤต-โอกาสมหาวิทยาลัย
วันศุกร์ที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2564 รองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต ผังนิรันดร์ คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดกา ...
2021-10-11 16:22:57
ข่าวย้อนหลัง