หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์

คณาจารย์วิทยาลัยวนัตกรรมและการจัดการเข้าร่วมอบรมพัฒนาศักยภาพนักวิจัยต้นแบบ(รุ่นกลาง)
วันพุธที่ 23 พฤศจิกายน 2565 คณาจารย์วิทยาลัยวนัตกรรมและการจัดการเข้าร่วมอบรมพัฒนาศักยภาพนักวิจัยต้นแ ...
2022-11-24 13:57:41
รักษาราชการแทนคณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบม.) ครั้งที่ 11/2565
วันจันทร์ที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 เวลา 09.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลภัสสรณ์ สิทธิวรงค์ชัย รักษา ...
2022-11-22 10:30:22
วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ จัดประชุมชี้แจงเอกสาร และเตรียมความพร้อมสำหรับการขึ้นสอบปกป้องงานวิจัยการค้นคว้าอิสระให้กับนักศึกษารหัส 64
วันศุกร์ ที่ 4 พฤศจิกายน 2565 คณาจารย์ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการทุนมนุ ...
2022-11-22 10:24:55
รักษาราชการแทนคณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ร่วมพิธีถวายภัตตาหาร และใส่บาตรข้าวสาร อาหารแห้ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลภัสสรณ์ สิทธิวรงค์ชัย รักษาราชการแทนคณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ   ...
2022-11-22 10:22:54
รักษาราชการแทนคณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ ครั้งที่ 6/2565
วันที่ 3 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลภัสสรณ์ สิทธิวรค์ชัย รักษาราชการแทนคณบ ...
2022-11-22 10:20:07
ขอเชิญ บุคลากร และ นักศึกษาร่วมกิจกรรม " รักษ์ประเพณีไทยใส่บาตรประจำต้นเดือน "
ขอเชิญ บุคลากร และ นักศึกษาร่วมกิจกรรม " รักษ์ประเพณีไทยใส่บาตรประจำต้นเดือน "  เพื่อ ...
2022-11-22 10:17:25
ทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ จัดประชุมคณะผู้บริหารวิทยาลัย เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานของวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพ
วันอังคาร ที่ 1 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.30 น.  วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ จัดประชุมคณะผู้บริหา ...
2022-11-22 10:09:50
วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการจัด จัดประชุมผู้บริหาร
วันพฤหัสบดี ที่ 20 ตุลาคม 2565 วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการจัด นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลภัสสรณ์ ...
2022-11-22 09:35:58
ข่าวย้อนหลัง