หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้ - 20 พ.ย. 2563
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้ - 20 พ.ย. 2563 ...
2020-11-22 21:02:19
แสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ภัทรวิทย์ อยู่วัฒนะ ในโอกาสได้รับตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น
วันพุธที่ 22 กรกฎาคม  2563  สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีมติอนุมัติแต่งตั้งให้บุคคลดำร ...
2020-08-24 10:04:46
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ราชภัฏอันดับ 1 ของประเทศไทย
ยินดีต้อนรับนักศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ราชภัฏอันดับ1ของประเทศไทยhttps://ssru.ac.th/http ...
2020-07-19 14:20:20
ประกาศแจ้งผู้สำเร็จการศึกษา รอบที่ 2 ปีการศึกษา 2563
☑️ โดยผู้สำเร็จการศึกษา ที่มีสถานะ "สำเร็จการศึกษา" ☑️☑️ ระบุวันที่สำเร็จการศึกษา 15 มิถุน ...
2020-07-19 10:29:22
โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสว ...
2020-07-19 10:26:40
วันอาสาฬหบูชา ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8 ของทุกๆ ปี เป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงประกาศพระพุทธศาสนาเป็นครั้งแรก
วันอาสาฬหบูชา ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8 ของทุกๆ ปี เป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงประกาศพระพุทธศาสนาเป็น ...
2020-07-19 10:06:23
เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี
เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพร ...
2020-07-19 10:03:36
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ราชภัฏอันดับ 1 ของประเทศไทย
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ราชภัฏอันดับ1ของประเทศไทยhttps://ssru.ac.th/https://cim.ssru.ac.th/#ราชภ ...
2020-07-19 09:56:36
ครม. มีมติ 27 ก.ค. 63 เป็นวันหยุดชดเชยสงกรานต์
ครม. มีมติ 27 ก.ค. 63 เป็นวันหยุดชดเชยสงกรานต์#ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19 #ศูนย์ข้อมูลCOVID19 #NewN ...
2020-07-19 09:33:32
ข่าวย้อนหลัง