หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญบุคลากร นักวิจัย นักศึกษา ผู้สนใจ ร่วมนำเสนอผลงานและการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ “3rd
ขอเชิญบุคลากร นักวิจัย นักศึกษา ผู้สนใจ ร่วมนำเสนอผลงานและการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ “ ...
2022-01-17 13:47:52
สวนสุนันทา เปิดรับสมัครนักศึกษา รอบที่ 2 โควตา ประจำปีการศึกษา 2565
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ  ประ ...
2022-01-17 10:39:18
วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดรับสมัครนักศึกษา ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 (รอบที่ 1 Portfolio)
มีที่เรียนยัง.....มาเรียนกับเรามั้ย????หลักสูตรปรับปรุงใหม่ ทันสมัยสุดๆ ชอบสาขาไหน IB มาได้น้าส ...
2022-01-17 10:24:39
คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ เข้าร่วมเป็นกรรมการ สอบวิทยานิพนธ์ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการ
รศ.ดร.บัณฑิต ผังนิรันดร์ คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ เข้าร่วมเป็นกรรมการ สอบวิทยานิพนธ์ หลักสู ...
2022-01-17 10:02:54
วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ จัดประชุมคณะกรรมการผู้บริหารวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2565
12 มกราคม 2564 วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ จัดประชุมคณะกรรมการผู้บริหารวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2565 เพื ...
2022-01-17 09:54:29
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมการตลาดผ่านเครื่องมือค้นหา
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมการตลาดผ่านเครื่องมือค้นหาบรรยายโดย อาจารย์ตังเม ผู้เชี่ยวชาญ SEOเจ้าข ...
2022-01-17 09:50:28
คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ครั้งที่ 1/2565
12 มกราคม 2565 รศ.ดร.บัณฑิต ผังนิรันดร์ คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมกา ...
2022-01-17 09:47:09
ข่าวย้อนหลัง