หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์

เปิดรับสมัคร ป.โท รัฐศาสตร์
หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต (ปริญญาโท) สาขาวิชาการเมืองการปกครอง (ภาคพิเศษ)เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต ...
2018-03-21 14:11:18
เปิดรับสมัครข้าราชการตำรวจเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี (รัฐศาสตร์)
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขารัฐศาสตร์โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกองบัญชาการตำรวจภูธร ภาค 8 กั ...
2017-12-18 12:01:12
ข่าวย้อนหลัง