หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรม หลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
สามารถลงทะเบียนได้ที่  https://goo.gl/forms/iae6vQHAxd6EgH7S2 ...
2018-06-20 18:01:17
ขอเชิญชวนนักศึกษาส่งบทความวิจัยและบทความวิชาการ
ขอเชิญชวนนักศึกษาส่งบทความวิจัยและบทความวิชาการ #เกียรติบัตรและรางวัลรอคุณอยู่Download Template ...
2018-06-08 15:56:39
Push the Pass with Masterplan : กะเทาะเปลือกยุทธศาสตร์ฟุตบอลไทย
ก้าวต่อไปของฟุตบอลไทยจะเป็นอย่างไร มาร่วมเป็นหนึ่งเสียงของแฟนบอลกับพวกเราในงานสัมมนาหัวข้อ "Pus ...
2018-05-23 09:42:16
เปิดรับสมัคร ป.โท รัฐศาสตร์
หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต (ปริญญาโท) สาขาวิชาการเมืองการปกครอง (ภาคพิเศษ)เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต ...
2018-03-21 14:11:18
โครงการอบรมหลักจริยะธรรมการวิจัยในมนุษย์ ครั้งที่3
โครงการอบรมหลักจริยะธรรมการวิจัยในมนุษย์ ครั้งที่3 อาจารย์ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ท่านใดสนใจ ร ...
2018-03-19 12:52:37
รับสมัครนักศึกษาภาคปกติ รอบโควต้า ประเภทความสามารถทางวิชาการและความสามารถพิเศษ
วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ รับสมัครนักศึกษาภาคปกติ รอบโควต้า ประเภทความสามารถทางวิชาการและความสามา ...
2018-02-01 10:53:45
เปิดรับสมัครข้าราชการตำรวจเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี (รัฐศาสตร์)
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขารัฐศาสตร์โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกองบัญชาการตำรวจภูธร ภาค 8 กั ...
2017-12-18 12:01:12
ข่าวย้อนหลัง