หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์

รศ.ดร.สุพิตร สมาหิโต ร่วมแสดงความยินดีกับ ภานิพัค วงศ์พัฒนกิจ นักกีฬาเทควันโดทีมชาติไทย ที่คว้าเหรียญทองจากการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก 2020
รองศาสตราจารย์ ดร.สุพิตร สมาหิโต (ซ้าย) ประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการจัดการการกีฬา วิทยาลั ...
2021-07-25 20:51:58
รศ.ดร.บัณฑิต ผังนิรันดร์ ให้เกียรติมาเป็นอาจารย์ผู้สอน ในรายวิชาระเบียบวิธีวิจัยนวัตกรรมการจัดการขั้นสูง
25 กรกฎาคม 2564 รองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต ผังนิรันดร์ คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ให้เกียรติมาเ ...
2021-07-25 20:49:48
คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ เป็นประธานกล่าวต้อนรับคณะกรรมการตรวจประกันคุณภาพภายใน ประจำหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการ
รศ.ดร.บัณฑิต ผังนิรันดร์ คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ เป็นประธานกล่าวต้อนรับคณะกรรมการตรวจประกั ...
2021-07-25 10:42:06
หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต นวัตกรรมการจัดการ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2560 เกณฑ์มาตรฐาน ปี พ.ศ. 2558 วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
วันเสาร์ที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2564  หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต นวัตกรรมการจัดการ หลักสูตรใหม่ พ.ศ ...
2021-07-25 10:38:55
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการการค้า หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2562 เกณฑ์มาตรฐาน ปี พ.ศ. 2558
วันศุกร์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 - 16.00 น. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการการค้า หล ...
2021-07-25 10:35:09
แขนงวิชานวัตกรรมการจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564
แขนงวิชานวัตกรรมการจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา2564 โดยความร่วม ...
2021-07-25 10:31:32
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการระบบสารสนเทศเพื่อธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
วันพุธที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 - 16.00 น. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  การจัดการระบบส ...
2021-07-25 10:25:51
ประชุมกับหัวหน้าสาขาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี เพื่อชี้แจงแนวทางและขั้นตอนการ ลด/คืนค่าบำรุงการศึกษา
วันพุธ ที่ 21 กรกฏาคม 2654 วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ  นำโดย ผศ.ดร.ภัทรวิทย์ อยู่วัฒนะ รองคณบ ...
2021-07-25 10:23:05
ขั้นตอนการขอ ลด/คืน ค่าบำรุงการศึกษา 20%
ขั้นตอนการขอ ลด/คืน ค่าบำรุงการศึกษา 20%โดย จะเปิดระบบให้ยื่นความประสงค์ขอคืนค่าบำรุงการศึกษาได้ &nb ...
2021-07-25 10:19:30
ประชุมหารือข้อสรุปขั้นตอนในการอำนวยความสะดวกให้นักศึกษา ในขั้นตอนการลงทะเบียนเยียวยานักศึกษาตามนโยบายรัฐบาล
วันอังคาร ที่ 20 กรกฏาคม 2654 วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ  นำโดย ผศ.ดร.ภัทรวิทย์ อยู่วัฒนะ รอง ...
2021-07-25 10:17:18
ข่าวย้อนหลัง