หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจการนักศึกษา
ข่าวกิจการนักศึกษา

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นำทีมนักศึกษา จัดโครงการ อาสาพัฒนาแหล่งเรียนรู้
วันที่ 9-10 มิถุนายน พ.ศ.2565 ดร.อนุชิต กุลวานิช รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา วิทยาลัยนวัตกรรมและการจั ...
2022-07-18 09:50:51
รอบ 5 เลือกเรียนต่อในสาขาที่ถูกใจได้ทันที
  รอบ5 เลือกเรียนต่อในสาขาที่ถูกใจได้ทันที   วันนี้ - 30 มิถุนายน 2565 นี้เท่านั ...
2022-07-18 09:49:53
ข่าวย้อนหลัง