หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจการนักศึกษา
ข่าวกิจการนักศึกษา

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 นักศึกษาวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ เข้าร่วมกิจกรรม “คนรุ่นใหม่วาดฝันประเทศไทย”
วันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 นักศึกษาวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ เข้าร่วมกิจกรรม “คนรุ่นใหม่วาดฝั ...
2018-11-26 08:05:07
วันที่ 8-9 พฤศจิกายน 2561 นักศึกษาวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ เปิดบ้านงาน Open House CIM
วันที่ 8-9 พฤศจิกายน 2561 นักศึกษาวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ เปิดบ้านงาน Open House CIM ร่วมกิจกรร ...
2018-11-23 16:34:04
วันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ เดินสายแนะแนวประชาสัมพันธ์หลักสูตร การเรียนการสอนของวิทยาลัย
วันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ เดินสายแนะแนวประชาสัมพันธ์หลักสูตร การเรียนการ ...
2018-11-23 15:36:58
วันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ เดินสายแนะแนวประชาสัมพันธ์หลักสูตร การเรียนการสอนของวิทยาลัย
วันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ เดินสายแนะแนวประชาสัมพันธ์หลักสูตร การเรียนการ ...
2018-11-23 15:32:29
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ว.นวัตกรรม เข้าร่วมพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561 ณ ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ เข้าร่วมพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2 ...
2018-08-28 19:08:47
รับสมัครนายกสโมสรนักศึกษา รหัส 60 วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
สอบถามรายละเอียดได้ที่ ฝ่ายกิจการนักศึกษา 02-160-1452 ...
2018-08-21 15:10:36
ว.นวัตกรรมจัดปฐมนิเทศนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2561
วันที่ 13 สิงหาคม 2561 วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 ณ ห ...
2018-08-20 11:55:27
สาขาการจัดการทุนมนุษย์และองค์การ ได้ทำการสอบสัมภาษณ์น้องๆรอบที่5
เมื่อวันพุธ ที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ.2561 อาจารย์ประจำสาขาการจัดการทุนมนุษย์และองค์การ ได้ทำการสอบสัมภาษณ์ ...
2018-08-20 14:54:20
สาขาการจัดการทุนมนุษย์และองค์การ นำทีมโดยพี่ปี3 ได้ทำการจัดสัมมนา "HCM Real Talk : จัดชีวิตพิชิตฝัน" ครั้งที่2
วันที่ 12 กรกฏาคม พ.ศ.2561 สาขาการจัดการทุนมนุษย์และองค์การ นำทีมโดยพี่ปี3 ได้ทำการจัดสัมมนา "H ...
2018-08-20 11:54:43
ข่าวย้อนหลัง