หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจการนักศึกษา
ข่าวกิจการนักศึกษา

นายทรงชัย อินทร์สว่าง นักศึกษา สาขาวิชารัฐศาสตร์ ได้รับการคัดเลือก ให้เป็นผู้ช่วยวิทยากรกระบวนการ ในกิจกรรมยุวชนประชาธิปไตย จัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
นักศึกษา สาขาวิชารัฐศาสตร์ ได้รับการคัดเลือก ให้เป็นผู้ช่วยวิทยากรกระบวนการ ในกิจกรรมยุวชนประชาธิปไต ...
2019-04-22 11:29:20
โครงการวาดฝันแบ่งปันรอยยิ้ม
ชมรมcim family วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นำทีมโดย รองคณบดีฝ่ายกิจการน ...
2019-03-19 10:47:27
รับสมัครนายกสโมสรนักศึกษา รหัส 60 วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
สอบถามรายละเอียดได้ที่ ฝ่ายกิจการนักศึกษา 02-160-1452 ...
2018-08-21 15:10:36
นศ.ทุนมนุษย์ฯ ว.นวัตกรรมฯ สร้างชื่อ ผ่านเข้ารอบมิสแกรนด์ฯ
น.ส.ปริฉัตร บัวงาม นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา คณะวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ สาขาการจัดการ ...
2018-08-20 13:52:32
ข่าวย้อนหลัง