หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจการนักศึกษา
ข่าวกิจการนักศึกษา

ดาว-เดือนของวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ เข้าประกวดรอบความสามารถพิเศษ ในกิจกรรมแก้วรวมช่อ
6-7 ตุลาคม 2561 ตัวแทน ดาว-เดือนของวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ เข้าประกวดรอบความสามารถพิเศษ ในกิจกร ...
2018-10-16 13:57:17
นายสกล แซ่จึง สาขารัฐศาสตร ปี2 ได้รางวัล รายการยูยิตสูชิงแชมป์ภาคกลาง warrior of Budo ประจำปี2561 ณ.ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์รังสิต
วันที่ 19กันยายน 2561 นายสกล แซ่จึง สาขารัฐศาสตร ปี2 ได้ 2 เหรียญเงิน ประเภท ต่อสู้ fighting และประเ ...
2018-10-16 12:07:17
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ว.นวัตกรรม เข้าร่วมพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561 ณ ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ เข้าร่วมพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2 ...
2018-08-28 19:08:47
รับสมัครนายกสโมสรนักศึกษา รหัส 60 วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
สอบถามรายละเอียดได้ที่ ฝ่ายกิจการนักศึกษา 02-160-1452 ...
2018-08-21 15:10:36
ว.นวัตกรรมจัดปฐมนิเทศนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2561
วันที่ 13 สิงหาคม 2561 วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 ณ ห ...
2018-08-20 11:55:27
สาขาการจัดการทุนมนุษย์และองค์การ ได้ทำการสอบสัมภาษณ์น้องๆรอบที่5
เมื่อวันพุธ ที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ.2561 อาจารย์ประจำสาขาการจัดการทุนมนุษย์และองค์การ ได้ทำการสอบสัมภาษณ์ ...
2018-08-20 14:54:20
สาขาการจัดการทุนมนุษย์และองค์การ นำทีมโดยพี่ปี3 ได้ทำการจัดสัมมนา "HCM Real Talk : จัดชีวิตพิชิตฝัน" ครั้งที่2
วันที่ 12 กรกฏาคม พ.ศ.2561 สาขาการจัดการทุนมนุษย์และองค์การ นำทีมโดยพี่ปี3 ได้ทำการจัดสัมมนา "H ...
2018-08-20 11:54:43
คณบดีและคณาจารย์ ว.นวัตกรรมเข้าร่วมงานปฐมนิเทศนักศึกษาภาคพิเศษ
วันที่ 4 สิงหาคม2561 วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการนำโดย ผศ.ดร.บัณฑิต ผังนิรันดร์ คณบดี วิทยาลัยนวัตกร ...
2018-08-20 11:56:22
ว.นวัตกรรม นำหลักสูตรของ วิทยาลัยฯ ไปร่วมออกบูทประชาสัมพันธ์ในกิจกรรม โครงการจัดการความรู้กองทัพบก KM 4.0
วันที่ 2 สิงหาคม 2561 ฝ่ายวิชาการร่วมกับฝ่ายกิจการนักศึกษา วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ นำหลักสูตรขอ ...
2018-08-20 11:58:46
สาขาการจัดการทุนมนุษย์ จัดโครงการนำเสนอบทความ หัวข้อ การพัฒนาทุนมนุษย์เชิงการเปลี่ยนแปลง ณ อาคารรัฐศาสตร์
เมื่อวันที่23 กรกฎาคม 2561 นักศึกษาสาขาการจัดการทุนมนุษย์และองค์การชั้นปีที่ 2 มีการจัดโครงการนำเสนอ ...
2018-08-20 11:58:20
ข่าวย้อนหลัง