หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจการนักศึกษา
ข่าวกิจการนักศึกษา

สโมสรนักศึกษาวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ จัดกิจกรรม สายสัมพันธ์ ระหว่างรุ่นพี่ รุ่นน้อง
วันที่ 2 มิถุนายน 2561 (ช่วงบ่าย)สโมสรนักศึกษาวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ จัดกิจกรรม สายสัมพันธ์ ระ ...
2018-06-11 11:24:34
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา นำสโมสรนักศึกษา ว.นวัตกรรม เข้าอบรมในโครงการ ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพกิจกรรมนักศึกษาระหว่างองค์กร
วันที่ 2 มิถุนายน 2561 (ช่วงเช้า)ดร.ภัทรวิทย์ อยู่วัฒนะ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา นำสโมสรนักศึกษาวิ ...
2018-06-11 11:08:22
ผู้นำนักศึกษา ว.นวัตกรรมร่วมระดมความคิดนักศึกษา ในการรับน้องปี 1 อย่างสร้างสรรค์
ผู้นำนักศึกษา วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ร่วมกิจกรรม ระดมความคิด ฐานกิจกรรมรับน้องอย่างสร้างสรรค์ ...
2018-06-01 19:01:48
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และเจ้าหน้าที่ ว.นวัตกรรม เป็นที่ปรึกษางาน Plan Do Check Act
Plan Do Check Act ผู้นำนักศึกษาวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ระดมสมอง กลั่นกรองความคิดร่วมกัน วางแผนก ...
2018-06-01 18:56:50
ฝ่ายกิจการนักศึกษา วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ จัดงานแสดงความยินดีบัณฑิตเกียรตินิยม
ฝ่ายกิจการนักศึกษา วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ จัดงานแสดงความยินดีบัณฑิตเกียรตินิยมเมื่อวันที่ 1 มี ...
2018-03-08 13:31:29
ข่าวย้อนหลัง