หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจการนักศึกษา
ข่าวกิจการนักศึกษา

รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ประชุมชมรม CIM family ครั้งที่ 3
วันที่ 7 มีนาคม 2561 ฝ่ายกิจการนักศึกษา นำโดย ดร.ภัทรวิทย์ อยู่วัฒนะ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ประช ...
2018-03-08 11:06:22
ฝ่ายกิจการนักศึกษา วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ จัดงานแสดงความยินดีบัณฑิตเกียรตินิยม
ฝ่ายกิจการนักศึกษา วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ จัดงานแสดงความยินดีบัณฑิตเกียรตินิยมเมื่อวันที่ 1 มี ...
2018-03-08 13:31:29
ข่าวย้อนหลัง