หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจการนักศึกษา
ข่าวกิจการนักศึกษา

แสดงความยินดีกับนักศึกษา สาขาวิชาการจัดการอีสปอร์ต
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา สาขาวิชาการจัดการอีสปอร์ต วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏส ...
2021-06-04 13:14:12
โครงการวาดฝันแบ่งปันรอยยิ้ม
ชมรมcim family วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นำทีมโดย รองคณบดีฝ่ายกิจการน ...
2021-11-19 14:03:45
สโมสรนักศึกษาและชมรม CIM Family วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ จัดกิจกรรม ปรับปรุงศูนย์ดูแลเด็กเล็กและศูนย์การเรียนรู้ บ้านแม่ยางมิ้น
10 ม.ค. 2562 สโมสรนักศึกษาและชมรม CIM Family วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ จัดกิจกรรม ปรับปรุงศูนย์ดู ...
2021-11-19 14:06:03
ข่าวย้อนหลัง