หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

No Gift Policy
No Gift Policyวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา“งดให้ งดรับ”ของขวั ...
2023-09-14 10:33:20
พิธีไหว้ครู มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปีการศึกษา 2566
พิธีไหว้ครู มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปีการศึกษา 2566วันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2566 เวลา ...
2023-09-14 10:30:13
“ว.นวัตกรรมฯ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ผลการตรวจประเมินคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก “
“ว.นวัตกรรมฯ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ  ผลการตรวจประเมินคุณภาพอยู่ในร ...
2023-09-14 10:27:46
การประชุม เพื่อหารือแนวทางการป้องกันมิให้เกิดการกระทำผิดกฏหมายและจริยธรรมการวิจัย
การประชุม เพื่อหารือแนวทางการป้องกันมิให้เกิดการกระทำผิดกฏหมายและจริยธรรมการวิจัย━━━━━━━━ ✦ ━━━━━━━━ ...
2023-09-14 10:18:44
โครงการ ชี้แจงเพื่อการพัฒนาผลงานทางวิชาการในการเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2566 วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
โครงการ ชี้แจงเพื่อการพัฒนาผลงานทางวิชาการในการเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2566 วิทยาลัย ...
2023-09-14 10:09:56
ประชุมเตรียมความพร้อมงานการจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ และการตีพิมพ์ผลงานวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2567 เพื่อการพัฒนางานวิจัยสู่สากล
วันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม 2566 เวลา 10.00 น. วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการนำโดย ผศ.หทัยพันธน์ สุนทรพิพิธ ...
2023-09-14 10:00:41
งาน SNM INSPIRING FUTURE GENERATION ณ. โรงเรียนสารสาสร์วิเทศนิมิตรใหม่
วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ นำโดยดร.ธีรพงษ์ พงศ์เพ็ง อาจารย์ประจำ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ พร้อ ...
2023-09-14 09:58:59
ประชุมหารือแนวทางสร้างความร่วมมือกับสโมสรไฮดร้า (Gold City) สโมสรอีสปอร์ตระดับ Pro League
วันพุธที่ 23 ก.ค. 2566  สาขาวิชาการจัดการอีสปอร์ต วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ นำโดย อ.ดร.พาโชค ...
2023-09-14 09:41:59
การประชุมบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
การประชุมบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ━━━━━━━━ ✦ ━━━━━━━━━     &n ...
2023-09-14 09:02:30
การประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ครั้งที่ 9/2566
การประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ  ครั้งที่ 9/2566━━━━━━━━ ✦ ━━━━━━━━━ &nbs ...
2023-09-14 08:38:18
ข่าวย้อนหลัง