หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

20 พฤศจิกายน 2561 วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ จัดประชุมหารือแนวทางการทำความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด มหาชน
20 พฤศจิกายน 2561 วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ จัดประชุมหารือแนวทางการทำความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับ ...
2018-12-17 12:17:45
วันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการจัดอบรมโครงการบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนของประชาชนในท้องถิ่น
วันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการจัดอบรมโครงการบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพื่อแก้ไข ...
2018-12-17 12:13:14
สาขาการจัดการทุนมนุษย์และองค์การร่วมงาน Thailand HR Day 2018 ณ อิมแพ็คฟอรั่ม เมืองทองธานี
สาขาการจัดการทุนมนุษย์และองค์การร่วมงาน Thailand HR Day 2018 ณ อิมแพ็คฟอรั่ม เมืองทองธานีซึ่งภายในงา ...
2018-12-17 12:02:50
ข่าวย้อนหลัง