หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

นายทรงชัย อินทร์สว่าง นักศึกษา สาขาวิชารัฐศาสตร์ ได้รับการคัดเลือก ให้เป็นผู้ช่วยวิทยากรกระบวนการ ในกิจกรรมยุวชนประชาธิปไตย จัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
นักศึกษา สาขาวิชารัฐศาสตร์ ได้รับการคัดเลือก ให้เป็นผู้ช่วยวิทยากรกระบวนการ ในกิจกรรมยุวชนประชาธิปไต ...
2019-04-22 11:29:20
จังหวัดระนองได้จัดการประกวดธิดาน้ำแร่ระนอง ประจำปี 2562 ณ เวทีกลางงานอาบน้ำแร่ระนองประจำปี 2562
จังหวัดระนองได้จัดการประกวดธิดาน้ำแร่ระนอง ประจำปี 2562 ณ เวทีกลางงานอาบน้ำแร่ระนองประจำปี 2562ผลการ ...
2019-04-22 11:18:27
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ จัดสัมมนาเรื่อง “บูรณาการนวัตกรรมสู่เศรษฐกิจดิจิทัล”
วันที่ 31 มีนาคม 2562 โดย หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการ วิทยาลัยนวัตกรรมและการ ...
2019-04-22 11:11:09
ประชุมทำความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ กับ บริษัท คิงส์อีสปอร์ต
วันที่ 8 เมษายน 2562 หลักสูตรบริหารมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการฟุตบอลอาชีพ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดก ...
2019-04-09 17:29:54
วันที่ 1 เมษายน 2562 ประชุมผู้บริหาร ครั้งที่ 1/2562
วันที่ 1 เมษายน 2562 ประชุมผู้บริหาร ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุมวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ชั้น 2 ...
2019-04-02 11:17:35
ข่าวย้อนหลัง