หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

รศ.ดร.บัณฑิต ผังนิรันดร์ เข้าร่วมประชุม คณะกรรมการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) และจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
วันจันทร์ ที่ ๒๗ มิ.ย.๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ น.เป็นต้นไปรศ.ดร.บัณฑิต ผังนิรันดร์ คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและกา ...
2022-06-27 15:26:05
รศ.ดร.บัณฑิต ผังนิรันดร์ เข้าสอนนักศึกษาปริญญาเอก หลักสูตรนิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต
26 มิ.ย. 2565 รศ.ดร.บัณฑิต ผังนิรันดร์ คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ เข้าสอนนักศึกษาปริญญาเอก หล ...
2022-06-27 15:23:27
รศ.ดร.บัณฑิต ผังนิรันดร์ เข้าร่วมสอบวิทยานิพนธ์ และขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่สอบผ่านระดับปริญาเอก
รศ.ดร.บัณฑิต ผังนิรันดร์ คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ เข้าร่วมสอบวิทยานิพนธ์ และขอแสดงความยินดี ...
2022-06-27 15:21:24
รศ.ดร.บัณฑิต ผังนิรันดร์ เข้าร่วมสอบวิทยานิพนธ์ ของนักศึกษาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต
รศ.ดร.บัณฑิต ผังนิรันดร์ คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ เข้าร่วมสอบวิทยานิพนธ์ ของนักศึกษาบริหารธ ...
2022-06-27 15:17:43
วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นำทีมนักศึกษา จัดโครงการ อาสาพัฒนาแหล่งเรียนรู้
วันที่ 9-10 มิถุนายน พ.ศ.2565 ดร.อนุชิต กุลวานิช รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา วิทยาลัยนวัตกรรมและการจั ...
2022-06-27 15:15:20
รอบ5 เลือกเรียนต่อในสาขาที่ถูกใจได้ทันที
  รอบ5 เลือกเรียนต่อในสาขาที่ถูกใจได้ทันที   วันนี้ - 30 มิถุนายน 2565 นี้เท่านั ...
2022-06-27 15:13:13
กิจกรรม ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ของวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ประจำปีการศึกษา 2565
วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ขอเชิญชวนน้องๆ นักศึกษาใหม่เข้าร่วมกิจกรรม ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ของวิทยา ...
2022-06-27 15:07:54
รศ.ดร.บัณฑิต ผังนิรันดร์ คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ เข้าร่วมสอบวิทยานิพนธ์ ของนักศึกษาการจัดการมหาบัณฑิต
รศ.ดร.บัณฑิต ผังนิรันดร์ คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ เข้าร่วมสอบวิทยานิพนธ์ ของนักศึกษาการจัดก ...
2022-06-27 15:03:10
ข่าวย้อนหลัง