หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ เข้าร่วมการประชุม คณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเข้าสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ครั้งที่ 8/2564
วันศุกร์ ที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2564  รองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต ผังนิรันดร์ คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมแล ...
2021-09-21 14:42:20
วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ เปิดบ้านต้อนรับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจตน์สฤษฎิ์ อังศุกาจจนกุล รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
วันศุกร์ ที่ 17 กันยายน 2564 วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ เปิดบ้านต้อนรับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจตน ...
2021-09-21 14:38:36
พิธีประกาศผลการสรรหาแนวปฏิบัติที่ดีของกลุ่มความรู้​ ในกิจกรรม​ SSRU​ KM​ SHARE​ &​ LEARN​ 2564​
วันที่ 17 กันยายน 2564 เวลา 13.00 น. พิธีประกาศผลการสรรหาแนวปฏิบัติที่ดีของกลุ่มความรู้ ในกิจกรรม SS ...
2021-09-22 11:53:34
ว.นวัตกรรมฯ จัดประชุมคณะผู้บริหารขับเคลื่อนการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพ
      16 กันยายน  2564 ฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มห ...
2021-09-21 10:49:42
คณบดี​วิทยาลัยนวัตกรรม​และการจัดการ​ เข้าร่วม​ประชุม​สภาวิชาการ​มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา​ ครั้งที่ 9/2564
วันพุธ ที่ 15 กันยายน 2564 รศ.ดร.บัณฑิต ผังนิรันดร์ คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ เข้าร่วมประชุม ...
2021-09-21 10:20:08
คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ เข้าร่วมประชุมสภาวิชาการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2564
วันพุธ ที่ 15 กันยายน 2564 รศ.ดร.บัณฑิต ผังนิรันดร์ คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ เข้าร่วมประชุม ...
2021-09-16 10:21:00
คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ เข้าร่วมการประชุมชี้แจงกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
14 กันยายน  2564 รศ.ดร.บัณฑิต ผังนิรันดร์ คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ เข้าร่วมการประชุมชี ...
2021-09-16 10:18:22
ข่าวย้อนหลัง