หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

ประกาศ การลงทะเบียนและรายงานตัวบัณฑิต เพื่อรับเอกสารสำคัญทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 รอบที่ 5/2564
แจ้งนักศึกษาวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติและภาคพิเศษ เรื่อง*การลงทะเบียนและราย ...
2022-01-12 11:06:52
การเปิดให้บริการของ one stop service มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
แจ้งนักศึกษาวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติและภาคพิเศษ****เรื่องการเปิดให้บริการ ...
2022-01-12 10:40:33
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง แนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอนแบบปกติและแบบออนไลน์ผสมผสาน (ฉบับที่ 2) ประกาศ ณ วันที่ 7 มกราคม 2565
แจ้งนักศึกษาวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ระดับปริญญาตรีภาคปกติและภาคพิเศษ ****ประกาศมหาวิทยาลัยราชภั ...
2022-01-12 10:32:09
สวนสุนันทา เปิดรับสมัครนักศึกษา รอบที่ 2 โควตา ประจำปีการศึกษา 2565
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีกา ...
2022-01-12 10:27:41
คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕
วันจันทร์ที่ ๑๐ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น.  รองศาสตราจารย์ดร.บัณฑิต ผังนิรันดร์ คณบดี ...
2022-01-11 13:31:36
ทรงพระเจริญ
ทรงพระเจริญ ๘ มกราคม ๒๕๖๕คล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญ ...
2022-01-10 10:04:00
การชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครสอบคัดเลือก วันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2565 (วันสุดท้าย)
ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาการชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครสอบคัดเลือกวันที่ 7 มกรา ...
2022-01-10 10:01:31
ข่าวย้อนหลัง