หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

สัมมนาแนวทางพัฒนาฟุตบอลไทยไปบอลโลก
สัมมนาแนวทางพัฒนาฟุตบอลไทยไปบอลโลกเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2566 ทางหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัญฑิต สา ...
2023-03-17 12:18:02
การจัดสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
การจัดสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต          วันที่ 24 &n ...
2023-03-17 12:15:07
คณาจารย์หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการทุนมนุษย์และการประกอบการ ร่วมการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The ICBTS International
วันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2566 คณาจารย์หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการทุนมนุษย ...
2023-03-17 12:11:39
แสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.วิไลลักษณ์ รักบำรุง ในโอกาสที่ได้รับตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้นเป็น "ผู้ช่วยศาสตราจารย์"
แสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.วิไลลักษณ์ รักบำรุง ในโอกาสที่ได้รับตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้นเป็น &quo ...
2023-03-17 12:09:13
โครงการชี้แจงแนวทางการขอตำแหน่งที่สูงขึ้นสำหรับสายสนับสนุนวิชาการ
โครงการชี้แจงแนวทางการขอตำแหน่งที่สูงขึ้นสำหรับสายสนับสนุนวิชาการ         ว ...
2023-03-17 12:07:58
โครงการชี้แจงเพื่อการพัฒนาผลงานทางวิชาการในการเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการ
โครงการชี้แจงเพื่อการพัฒนาผลงานทางวิชาการในการเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการ       &nbs ...
2023-03-17 12:04:46
ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.วิไลลักษณ์ รักบำรุง
วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.วิไลลักษณ์ รักบำรุง ในโอกาสที่ได้รับตำแหน ...
2023-03-18 11:25:31
การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ครั้งที่ 2/2566
การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ครั้งที่ 2/2566         วันพุธที่ 2 ...
2023-03-17 12:00:02
22 กุมภาพันธ์ วันคล้ายวันเกิด รศ.ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
22 กุมภาพันธ์ วันคล้ายวันเกิด รศ.ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา    ...
2023-03-17 11:57:26
คณบดี ว.นวัตกรรมฯ ร่วมแสดงความยินดีกับการเปิดร้านหม้อไฟ I-CLUB
คณบดี ว.นวัตกรรมฯ ร่วมแสดงความยินดีกับการเปิดร้านหม้อไฟ I-CLUB       วันที่ 22 ก ...
2023-03-17 11:26:07
ข่าวย้อนหลัง