หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

ว.นวัตกรรมฯ สวนสุนันทา จับมือ สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ลงนามบันทึกความเข้าใจ
       วันศุกร์ ที่ 14  มิถุนายน 2567  เวลา 14.30 น. วิทยาลัยนวัตกรรมแ ...
2024-06-17 14:54:19
อาจารย์ ดร.จงดี พฤกษารักษ์ ได้รับเกียรติจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดระนอง(สวท.จังหวัดระนอง)
วันที่ 9  มิถุนายน  2567 อาจารย์ ดร.จงดี พฤกษารักษ์  วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหา ...
2024-06-17 14:50:43
เชิญชวนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. ส่งประกวดคลิป TikTok หัวข้อ “เปิดเทอมนี้ที่ SSRU Library”.
ศูนย์วิทยบริการ เชิญชวนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ส่งประกวดคลิป TikTok หัวข้อ &ldqu ...
2024-06-17 14:44:52
ขั้นตอนการส่งเอกสารรายงานตัวเข้าศึกษาเพิ่มเติม
ขั้นตอนการส่งเอกสารรายงานตัวเข้าศึกษาเพิ่มเติมสามารถส่งได้ที่ >>>https://reg.ssru.ac.th/mai ...
2024-06-17 14:42:46
อาจารย์ ดร. ธีรพงศ์ พงษ์เพ็ง ได้รับเกียรติจากคณะกรรมการกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
อาจารย์ ดร. ธีรพงศ์ พงษ์เพ็ง หัวหน้าแขนงวิชานวัตกรรมการจัดการการท่องเที่ยวและบริการ ได้รับเกียรติจาก ...
2024-06-17 14:40:55
คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ เข้าร่วมการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 6/2567.
วันพุธที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2567 เวลา 13.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลภัสสรณ์ สิทธิวรงค์ชัย คณบดีวิท ...
2024-06-17 14:38:55
ข่าวย้อนหลัง