หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

พิธีมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ นักวิจัยสร้างชื่อระดับโลก จากการประกวดงาน XXVI Moscow International Inventions and Innovative Technology Salon « ARCHIMEDES-2023
พิธีมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ นักวิจัยสร้างชื่อระดับโลก  จากการประกวดงาน  XXVI Moscow In ...
2023-05-11 12:18:48
ฝ่ายบริการการศึกษาวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ จัดประชุมขับเคลื่อนและผลักดันตัวชี้วัด
ฝ่ายบริการการศึกษาวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ จัดประชุมขับเคลื่อนและผลักดันตัวชี้วัด   &n ...
2023-05-11 12:16:14
การประชุมคณะกรรมการอำนวยการบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2566
การประชุมคณะกรรมการอำนวยการบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2566            & ...
2023-05-11 12:14:29
ฝ่ายกิจการนักศึกษาวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ จัดโครงการปฏิบัติธรรมและกิจกรรมสาธารณะประโยชน์
ฝ่ายกิจการนักศึกษาวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ จัดโครงการปฏิบัติธรรมและกิจกรรมสาธารณะประโยชน์   ...
2023-05-11 12:11:52
การสอบสัมภาษณ์คัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ (รอบที่ 2 Quota) และภาคพิเศษ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ประจำปีการศึกษา 2566
การสอบสัมภาษณ์คัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ  (รอบที่ 2 Quota)  และภาคพิเศษ ...
2023-05-11 11:51:07
การประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบุคลากร ครั้งที่ 4/2566
การประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบุคลากร ครั้งที่ 4/2566ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลภัสสรณ์ สิทธิวรงค ...
2023-05-11 11:48:17
**การประชุมสภาวิชาการครั้งที่ 4/2566
**การประชุมสภาวิชาการครั้งที่ 4/2566วันพุธที่ 12 เมษายน 2566 เวลา 09.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ หทัยพั ...
2023-05-12 10:54:22
หยุดยาว ว.นวัตกรรมฯ ร่วมมือ ร่วมใจ ปลอดภัยไว้ก่อน
หยุดยาว ว.นวัตกรรมฯ ร่วมมือ ร่วมใจ ปลอดภัยไว้ก่อน- ถอดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่ได้ใช้งานตรวจสอบสภาพ ...
2023-05-11 11:41:08
ฝ่ายบริการการศึกษาวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ จัดประชุมคณะอนุกรรมการบริหารงานวิชาการ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
ฝ่ายบริการการศึกษาวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ จัดประชุมคณะอนุกรรมการบริหารงานวิชาการ วิทยาลัยนวัตกร ...
2023-05-11 11:39:26
ข่าวย้อนหลัง