หน้าหลัก > ประกาศ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ โครงการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี (ภาคพิเศษ) สำหรับนักศึกษาผู้พิการ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ โครงการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี (ภาคพิเศษ) สำหรับนักศึกษาผู้พิ ...
2024-05-24 12:18:38
การส่งคำร้องขอสำเร็จการศึกษา ประจำภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2566
การส่งคำร้องขอสำเร็จการศึกษา ประจำภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2566 ที่ https://reg.ssru.ac. ...
2024-05-14 09:19:34
งานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา จะดำเนินการรายงานสถานภาพการศึกษาของผู้กู้ยืมทุกคนที่เคยกู้ยืม ในปีการศึกษา 2566
กองพัฒนานักศึกษา ฝายทุนการศึกษา งานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา จะดำเนินการรายงานสถานภาพการศึกษา ...
2024-05-14 09:08:25
เปิดวัดตัวตัดชุดครุยสำหรับบัณฑิต (รอบสุดท้าย)
เปิดวัดตัวตัดชุดครุยสำหรับบัณฑิต (รอบสุดท้าย)ประจำปีที่สำเร็จการศึกษา 2565-2566 Walk-in 27 เมษา ...
2024-05-01 12:58:13
ประกาศรับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567 รอบรับตรง
--ดาวน์โหลดใบสมัคร--ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม นางสาวลักขณา  กลีบบัวบานโทร 02-160-1182-83 ...
2023-08-16 11:01:06
ชี้แจง : เรื่อง การสอบ/อบรมภาษาอังกฤษ SSRU -TEP
ชี้แจง : เรื่อง การสอบ/อบรมภาษาอังกฤษ SSRU -TEPนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 และชั้นปีที่ 4 ทุก ...
2023-05-16 10:26:05
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566 (รอบที่ 4 Direct Admission)
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566 (รอบ ...
2023-05-16 09:57:50
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566 (รอบที่ 2 Quota)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ภาคปกติ ระดับปริญญาตรีประจำปีการศึกษา 2566 (รอบที่ 2 Quota) ตรว ...
2023-05-16 09:54:12
ประกาศรายชื่อบัณฑิตที่มีสิทธิ์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ. 2566
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาประกาศบัญชีรายชื่อบัณฑิตที่มีสิทธิ์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ ...
2023-05-16 09:50:53
นักศึกษาต้องการกู้ กยศ. เชิญทางนี้
นักศึกษาต้องการกู้ กยศ. เชิญทางนี้กองทุนได้กำหนดคุณสมบัติของผู้กู้ยืมแบ่งเป็น 4 ลักษณะ ดังนี้ลักษณะท ...
2023-05-16 09:12:53
ประกาศย้อนหลัง