หน้าหลัก > ประกาศ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และรายละเอียดการส่ง Portfolio ประจำปีการศึกษา 2565 (รอบที่ 1 Portfolio)
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และรายละเอียดการส่ง Portfolio ประจำปีก ...
2022-01-12 10:22:39
สาขานวัตกรรมการจัดการ มีแขนงที่น่าสนใจให้เลือกถึง 3 แขนงดังนี้
Ho! Ho! Ho! It's Christmas time! Have a wonderful Christmas and a very happy New Year. รอบ1 สมัค ...
2021-12-27 10:53:14
ประกาศขยายระยะเวลาชำระค่าลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 2/2564
ประกาศขยายระยะเวลาชำระค่าลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 2/2564 นักศึกษาดาวน์โหลดใบแจ้งหนี้ในระบบ reg.ssr ...
2021-12-21 11:04:18
โค้งสุดท้าย “สวนสุนันทา” พารอด รับรอบ 1 ถึง 4,601 ที่นั่ง สมัครวันนี้ยังมีโอกาส – 7 ม.ค.65
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาภาคปกติ ระดับปริญ ...
2021-12-17 11:16:35
แจ้งนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ / ภาคพิเศษ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ การส่งคำร้องขอสำเร็จการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
#แจ้งนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ / ภาคพิเศษ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ การส่งคำร้องข ...
2021-12-13 11:28:16
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง แนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอนแบบปกติและแบบออนไลน์ผสมผสาน
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง  แนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอนแบบปกติและแบบออนไลน์ผ ...
2021-12-13 11:23:57
นักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ / ภาคพิเศษ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ สามารถยื่นคำร้องขอชำระค่าลงทะเบียนเรียนล่าช้า ภาคเรียน ที่ 2/2564
#แจ้งนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ / ภาคพิเศษ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ สามารถยื่นคำร้องขอชำระค ...
2021-12-13 11:17:38
แจ้งเลื่อน!!! เวลาประชุมเป็น 13.00 นาฬิกา เป็นต้นไป
แจ้งเลื่อน!!! เวลาประชุมเป็น 13.00 น. เป็นต้นไปขอเชิญบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประชุมบุคลาก ...
2021-11-30 09:56:43
กองบริหารงานบุคคลเปิดรับสมัครอบรม ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.)
กองบริหารงานบุคคลเปิดรับสมัครอบรม ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนัน ...
2021-11-30 09:47:10
ประกาศย้อนหลัง