หน้าหลัก > ประกาศ > ข่าวประกาศ > แจ้งนักศึกษาวิยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ การยกเลิกรายวิชา ประเมินอาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ที่ปรึกษา
แจ้งนักศึกษาวิยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ การยกเลิกรายวิชา ประเมินอาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ที่ปรึกษา

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนวัฒกรรมและการจัดการ
2022-03-03 13:01:50


แจ้งนักศึกษาวิยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ และภาคพิเศษ


**การยกเลิกรายวิชา ประเมินอาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ที่ปรึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ที่ reg.ssru.ac.th ***


#www.ssru.ac.th
#
https://reg.ssru.ac.th