หน้าหลัก > ประกาศ > ข่าวประกาศ > ชี้แจง : เรื่อง การสอบ/อบรมภาษาอังกฤษ SSRU -TEP
ชี้แจง : เรื่อง การสอบ/อบรมภาษาอังกฤษ SSRU -TEP

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนวัฒกรรมและการจัดการ
2023-05-16 10:26:05


ชี้แจง : เรื่อง การสอบ/อบรมภาษาอังกฤษ SSRU -TEP

นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 และชั้นปีที่ 4 ทุกท่านโปรดทราบ!

#ssru #ssruli 

—————————————————————

???? ข่าวประชาสัมพันธ์ สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

????เว็บไซต์สถาบัน : https://ssruli.ssru.ac.th

????เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : www.ssru.ac.th

????สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา อาคาร 31 ชั้น 4

????โทร. 0-2160-1221-24, 0-2160-1444