หน้าหลัก > ประกาศ > ข่าวประกาศ > กำหนดการชำระค่าลงทะเบียนและลงทะเบียนเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2/2562 นักศึกษา ภาคปกติ ภาคพิเศษ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
กำหนดการชำระค่าลงทะเบียนและลงทะเบียนเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2/2562 นักศึกษา ภาคปกติ ภาคพิเศษ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนวัฒกรรมและการจัดการ
2019-11-27 12:45:54

☑️ กำหนดการลงทะเบียนเรียนด้วยตนเอง ☑️
☑️ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีทุกภาคการศึกษา ☑️
☑️ ประจำภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562 ☑️
☑️ กำหนดการลงทะเบียนของแต่ละชั้นปีมีดังนี้ ☑️
☑️ Download ใบแจ้งค่าธรรมเนียมฯ 18 พ.ย. - 3 ธ.ค. ☑️
☑️ ชำระค่าธรรมเนียมการลงทะเบียนฯ 18 พ.ย. - 3 ธ.ค. ☑️
☑️ รหัส 55-60 ลงทะเบียนเรียน 6 - 11 ธ.ค. ☑️
☑️ รหัส 61 ลงทะเบียนเรียน 12 - 17 ธ.ค. ☑️
☑️ รหัส 62 ลงทะเบียนเรียน 18 - 22 ธ.ค. ☑️
☑️ ลงทะเบียนเรียนด้วยตนเองได้ที่ ☑️
☑️ ➡️ www.reg.ssru.ac.th ⬅️ ☑️