หน้าหลัก > ประกาศ > ข่าวประชาสัมพันธ์ > สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการ. จัดการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์. รายวิชาเทคโนโลยีดิจิทัล ให้กับ นักศึกษารุ่นที่ ๘ .
สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการ. จัดการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์. รายวิชาเทคโนโลยีดิจิทัล ให้กับ นักศึกษารุ่นที่ ๘ .

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนวัฒกรรมและการจัดการ
2022-03-14 13:37:04


วันอาทิตย์ ที่ 6 มีนาคม 2565 หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการ จัดการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ รายวิชาเทคโนโลยีดิจิทัล ให้กับ นักศึกษารุ่นที่ ๘ อาจารย์ผู้สอนคือ ดร.เฉลิมพล ทัพซ้าย 


 “พัฒนาความเป็นมืออาชีพด้านนวัตกรรมการจัดการกับหลักสูตรที่แตกต่าง” หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการ ระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ .


รายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัครและรายละเอียดเพิ่มเติม : http://mmi.cim.ssru.ac.th/page/publicrelations1