หน้าหลัก > ประกาศ > ข่าวประกาศ > เปิดจองคิวถ่ายภาพบัณฑิตเพื่อยื่นคำร้องจบการศึกษา
เปิดจองคิวถ่ายภาพบัณฑิตเพื่อยื่นคำร้องจบการศึกษา

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนวัฒกรรมและการจัดการ
2023-05-15 16:08:25


เปิดจองคิวถ่ายภาพบัณฑิตเพื่อยื่นคำร้องจบการศึกษา 

ตั้งแต่วันที่ 22 พ.ค.-16 มิ.ย. 2566 เริ่มถ่ายภาพวันที่ 1-23 มิ.ย. 2566 ติดต่อจองคิวได้ที่ Line: @502ewnbl

**กรณีนักศึกษาไม่สะดวกในวันดังกล่าว สามารถส่งไฟล์ภาพพร้อมสลิปการชำระเงินได้ที่ multimedia@ssru.ac.th

ตามรายละเอียดด้านล่าง**

#ฝ่ายธุรกิจมัลติมิเดียเพื่อการศึกษา #สำนักทรัพย์สินและรายได้ #มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา #ssru