หน้าหลัก > ประกาศ > ข่าวประกาศ > นักศึกษาต้องการกู้ กยศ. เชิญทางนี้
นักศึกษาต้องการกู้ กยศ. เชิญทางนี้

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนวัฒกรรมและการจัดการ
2023-05-16 09:12:53


นักศึกษาต้องการกู้ กยศ. เชิญทางนี้

กองทุนได้กำหนดคุณสมบัติของผู้กู้ยืมแบ่งเป็น 4 ลักษณะ ดังนี้


ลักษณะที่ 1 นักเรียนหรือนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์
ลักษณะที่ 2 นักเรียนหรือนักศึกษาที่ศึกษาในสาขาวิชาที่เป็นความต้องการหลัก ซึ่งมีความชัดเจนของการผลิต กำลังคนและมีความจำเป็นต่อการพัฒนาประเทศ
ลักษณะที่ 3 นักเรียนหรือนักศึกษาที่ศึกษาในสาขาวิชาขาดแคลน หรือที่กองทุนมุ่งส่งเสริมเป็นพิเศษ
ลักษณะที่ 4 นักเรียนหรือนักศึกษาที่เรียนดีเพื่อสร้างความเป็นเลิศ โดยให้กู้ในระดับปริญญาโท

อ่านเพิ่มเติม https://www.studentloan.or.th/th/highlight/1595218254

☎️สอบถามเพิ่มเติมที่ กองทุนกยศ.มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
โทร 02_160-1354