หน้าหลัก > ประกาศ > ข่าวประกาศ > ประกาศรายชื่อบัณฑิตที่มีสิทธิ์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ. 2566
ประกาศรายชื่อบัณฑิตที่มีสิทธิ์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ. 2566

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนวัฒกรรมและการจัดการ
2023-05-16 09:50:53

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ประกาศบัญชีรายชื่อบัณฑิตที่มีสิทธิ์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ. 2566

สำเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2563-2564

ระดับปริญญาตรี สำเร็จการศีกษาวันที่ 23 กันยายน 2563 - 13 กันยายน 2565    ระดับบัณฑิตศึกษา สำเร็จการศึกษา ปีการศีกษา 2563-2564


---------------


-----------