หน้าหลัก > ประกาศ > ข่าวรับสมัคร > มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566 (รอบที่ 4 Direct Admission)
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566 (รอบที่ 4 Direct Admission)

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนวัฒกรรมและการจัดการ
2023-05-16 09:57:50มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่

ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566 (รอบที่  4 Direct Admission)

ตั้งแต่วันที่ 14 - 31 พฤษภาคม 2566 สามารถสมัครได้ที่

https://admission.ssru.ac.th