หน้าหลัก > ประกาศ > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ประชุมกับหัวหน้าสาขาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี เพื่อชี้แจงแนวทางและขั้นตอนการ ลด/คืนค่าบำรุงการศึกษา
ประชุมกับหัวหน้าสาขาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี เพื่อชี้แจงแนวทางและขั้นตอนการ ลด/คืนค่าบำรุงการศึกษา

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนวัฒกรรมและการจัดการ
2021-08-07 22:59:47

อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน, หน้าจอ
และข้อความอาจเป็นรูปภาพของ 1 คน และข้อความอาจเป็นรูปภาพของ 10 คน และข้อความอาจเป็นรูปภาพของ 1 คน และข้อความ


วันพุธ ที่ 21 กรกฏาคม 2654 วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ  นำโดย ผศ.ดร.ภัทรวิทย์ อยู่วัฒนะ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ร่วมประชุมกับหัวหน้าสาขาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี เพื่อชี้แจงแนวทางและขั้นตอนการ ลด/คืนค่าบำรุงการศึกษา ตามมาตรการเยียวยานักศึกษาตามนโยบายรัฐบาล โดยเป็นการประชุมผ่านระบบออนไลน์โปรแกรม Zoom meeting

www.cim.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th