หน้าหลัก > ประกาศ > ข่าวประชาสัมพันธ์ > วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขานรับนโยบายมหาวิทยาลัยฯ ประกาศมาตรการเยียวยาสู้วิกฤตโควิด-19
วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขานรับนโยบายมหาวิทยาลัยฯ ประกาศมาตรการเยียวยาสู้วิกฤตโควิด-19

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนวัฒกรรมและการจัดการ
2021-07-20 16:22:01

อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความ


วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขานรับนโยบายมหาวิทยาลัยฯ ประกาศมาตรการเยียวยาสู้วิกฤตโควิด-19

– ลดค่าเทอม 20% ภาคเรียนที่ 1 / 2564 แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกชั้นปี