หน้าหลัก > ประกาศ > ข่าวประกาศ > สรุปรายชื่อนักศึกษาที่มีความประสงค์ของลงทะเบียนเรียนแก้ใขผลการเรียน F ภาคเรียนที่ 1/2564
สรุปรายชื่อนักศึกษาที่มีความประสงค์ของลงทะเบียนเรียนแก้ใขผลการเรียน F ภาคเรียนที่ 1/2564

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนวัฒกรรมและการจัดการ
2021-07-08 12:34:53

แจ้งนักศึกษารุ่นตกค้างรหัส 61 มหาวิทยาลัยคำณวนใบแจ้งหนี้เรียบร้อยแล้ว .สามารถพิมพ์ใบแจ้งหนี้ไปชำระเงินที่ธนาคารหรือเคาเตอร์เซอวิสทุกสาขา


สรุปรายชื่อนักศึกษาที่มีความประสงค์ของลงทะเบียนเรียนแก้ใขผลการเรียน F ภาคเรียนที่ 1/2564