หน้าหลัก > ประกาศ > ข่าวประกาศ > รายชื่อผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ
รายชื่อผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนวัฒกรรมและการจัดการ
2021-06-02 09:14:48


 รายชื่อผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ 

วันอังคาร ที่ 25 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 - 15.00 น.