หน้าหลัก > ประกาศ > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ค่ายอาสานักพัฒนาโรงเรียน จากพี่สู่น้อง
ค่ายอาสานักพัฒนาโรงเรียน จากพี่สู่น้อง

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนวัฒกรรมและการจัดการ
2021-12-21 11:01:07


ดร. อนุชิต กุลวานิช รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และ ผศ.ดร.ชลภัสสรณ์ สิทธิวรงค์ชัย รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ   นำทีมคณะสโมสรนักศึกษาวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ลงพื้นที่ร่วมพัฒนาโรงเรียน ชุมชน และมอบอุปกรณ์กีฬา ที่โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 67  (บ้านนาพรุ) จังหวัดระนอง โดยมี นายสุภพ โพชนุกูล ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นผู้รับมอบ

#ฝ่ายกิจการนักศึกษา

https://cim.ssru.ac.th/

https://ssru.ac.th/