หน้าหลัก > ประกาศ > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ขอเชิญบุคลากร นักวิจัย นักศึกษา ผู้สนใจ ร่วมนำเสนอผลงานและการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 3
ขอเชิญบุคลากร นักวิจัย นักศึกษา ผู้สนใจ ร่วมนำเสนอผลงานและการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 3

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนวัฒกรรมและการจัดการ
2021-11-25 16:09:40


ขอเชิญบุคลากร นักวิจัย นักศึกษา ผู้สนใจ ร่วมนำเสนอผลงานและการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 3 


 “3rd International Conference on Management , Innovation, Economics, and Social Sciences” 


ในระหว่างวันที่ 19-20 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 08.45-15.00 น. ออนไลน์ผ่านระบบ Zoom

 

ผู้สนใจสามารถส่งบทความวิจัยและดูข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.ICMIESS.com หรือโทร 02-160-1183