หน้าหลัก > ประกาศ > ข่าวประกาศ > ขอเชิญบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประชุมบุคลากรเพื่อมอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 1
ขอเชิญบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประชุมบุคลากรเพื่อมอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 1

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนวัฒกรรมและการจัดการ
2021-11-16 10:35:42


ขอเชิญบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา


ประชุมบุคลากรเพื่อมอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย


ประจำปีงบประมาณ  2565 ครั้งที่ 1  ในวันที่ 29 พ.ย.64 เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป (สายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ) 

https://web.facebook.com/groups/ssrupersonnel/