หน้าหลัก > ประกาศ > ข่าวประกาศ > นักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ / ภาคพิเศษ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ สามารถยื่นคำร้องขอชำระค่าลงทะเบียนเรียนล่าช้า ภาคเรียน ที่ 2/2564
นักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ / ภาคพิเศษ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ สามารถยื่นคำร้องขอชำระค่าลงทะเบียนเรียนล่าช้า ภาคเรียน ที่ 2/2564

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนวัฒกรรมและการจัดการ
2021-12-13 11:17:38


#แจ้งนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ / ภาคพิเศษ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ สามารถยื่นคำร้องขอชำระค่าลงทะเบียนเรียนล่าช้า ภาคเรียน ที่ 2/2564 ที่ฝ่ายวิชาการคณะ เพื่อขออนุมัติการชำระค่าลงทะเบียนเรียนล่าช้า ตั้งแต่วันที่ 21 ธ.ค.64 - 15 มี.ค.65