หน้าหลัก > ประกาศ > ข่าวประกาศ > มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และรายละเอียดการส่ง Portfolio ประจำปีการศึกษา 2565 (รอบที่ 1 Portfolio)
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และรายละเอียดการส่ง Portfolio ประจำปีการศึกษา 2565 (รอบที่ 1 Portfolio)

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนวัฒกรรมและการจัดการ
2022-01-12 10:22:39


มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และรายละเอียดการส่ง Portfolio ประจำปีการศึกษา 2565 (รอบที่ 1 Portfolio) สามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็ปไซต์ https://admission.ssru.ac.th/login

#ขั้นตอนการตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์