หน้าหลัก > กิจกรรม > > ประชุมบุคลากรวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการครั้งที่ 1
ประชุมบุคลากรวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการครั้งที่ 1

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนวัฒกรรมและการจัดการ
17 ต.ค. 60 - 3 พ.ย. 60


ประชุมบุคลากรวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการครั้งที่1 เพื่อชี้แจงตัวชี้วัดและแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2561 โดยมีผศ.ปรเมษฐ์ แสงอ่อน เป็นประธานการประชุมครั้งนี้