หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์

เปิดรับสมัคร อบรมการเสริมสร้างทักษะ เพื่อสอบ Google Certified Educator Level 1
อบรมการเสริมสร้างทักษะ เพื่อสอบ Google Certified Educator Level 1สามารถสมัครได้ที่  https://doc ...
2021-11-19 11:36:35
คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปีการศึกษา 2564 ครั้งที่ 1/2564
วันจันทร์ ที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 น. รศ.ดร.บัณฑิต ผังนิรันดร์ คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและ ...
2021-11-16 10:42:09
"ทำสไลด์ให้ผ่านใน 3 นาที" Visual Data Storytelling.
ลอยกระทงปีนี้อาจไม่มีคู่ แต่ถ้าอยากทำสไลด์ให้น่าดูต้องมาฟัง"ทำสไลด์ให้ผ่านใน 3 นาที"ห ...
2021-11-15 13:07:58
ประกาศ นักศึกษาที่มีความประสงค์ฉีดวัคซีน เข็มแรก กับมหาวิทยาลัย สมัครที่นี้
ประกาศจาก กยศ. ให้นักศึกษาที่มีความประสงค์ที่จะกู้ยืม กยศ. ปี 2564 แต่ยังไม่ได้ยื่นขอกู้ยืมในระบบขอใ ...
2021-11-15 13:09:59
สาขาวิชาตลาดดิจิทัล 7364 เปิดรับสมัครนักศึกษา รอบแฟ้มสะสมผลงาน (รอบ1)
มารู้จักสาขาวิชา การตลาดดิจิทัลสวนสุนันทา 7364รับสมัครรอบแฟ้มสะสมผลงาน (รอบ1)ตั้งแต่บัดนี้ - 7 มกราค ...
2021-11-12 11:25:19
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดรับสมัครนักศึกษา ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประเภทความสามารถทางวิชาการ/ประเภทความสามารถพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2565 (รอบที่ 2 Qouta)
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดรับสมัครนักศึกษา ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประเภทความสามารถทางวิชาการ/ป ...
2021-11-12 10:36:12
ลงทะเบียนและรายงานตัวบัณฑิต เพื่อรับเอกสารสำคัญทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 รอบที่ 2/2564
***การลงทะเบียนและรายงานตัวบัณฑิต เพื่อรับเอกสารสำคัญทางการศึกษา  ประจำปีการศึกษา 2564 รอบที่ 2 ...
2021-11-12 10:10:41
ลงทะเบียนเรียนด้วยตนเอง (Free Enrollment) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
***การลงทะเบียนเรียนด้วยตนเอง (Free Enrollment) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ที่ reg.ssru.ac.th *** ...
2021-11-12 10:06:13
ข่าวย้อนหลัง