หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการอบรมการเขียนข่าวประชาสัมพันธ์วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
วันพุธ ที่ 15 มิถุนายน 2565 เวลา 13.30 -16.30 น. กลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้(KM) (กลุ่มย่อย 1 รูปแบบการน ...
2022-07-18 09:38:25
รับมอบ ATK จำนวน 1000 ชิ้น จาก บริษัท เอช ไอ พี โกลบอล จำกัด และ สมาคมผู้ประกอบการระบบรักษาความปลอดภัยไทย
วันอังคาร ที่ 14 มิถุนายน 2565 ผศ.ดร.ธนพล  ก่อฐานะ  ผู้อำนวยการหลักสูตรบริหารธุรกิจ และประ ...
2022-06-16 18:25:06
รองศาสตราจารย์ดร.บัณฑิต ผังนิรันดร์ คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการบัณฑิตวิทยาลัย
วันจันทร์ ที่ 13 มิถุนายน  พุทธศักราช 2565 เวลา 13.30 น.  รองศาสตราจารย์ดร.บัณฑิต ผังนิรัน ...
2022-06-16 18:23:06
นักศึกษาวิทยาลัยนวัตกรรมและการ วง Cim Bands เข้าร่วมกิจกรรมจิตสาธารณะ ในงานตลาดนัดสมาคมผู้สื่อข่าวแห่งประเทศไทย
วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ นำโดย ดร.อนุชิต กุลวานิช รองคณบดีฝ่ายกิจกรรมนักศึกษา อาจารย์ธีรพงศ์ พงษ ...
2022-07-18 09:07:20
โครงการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะบุคลากรกับการเขียนผลงานเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น
ฝ่ายบริหารวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ จัดโครงการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะบุคลากรกับการเขียนผลงานเพื่อเข้า ...
2022-07-18 09:06:29
โครงการมอบATK และหน้ากากอนามัย จำนวนอย่างละ 10,000 ชุด
โครงการมอบATK และหน้ากากอนามัย จำนวนอย่างละ10,000 ชุด ให้กับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ท่าน ...
2022-07-18 09:05:06
คณาจารย์สาขาวิชาการจัดการคุณภาพ ได้ลงเยี่ยมนักศึกษาเพื่อติดตามความก้าวหน้าที่เข้าฝั่งตัวในการปฏิบัติงาน
เมื่อวันที่ 9  มิถุนายน 2565 คณาจารย์สาขาวิชาการจัดการคุณภาพ ได้ลงเยี่ยมนักศึกษาเพื่อติดตามความ ...
2022-07-18 09:02:37
ฝ่ายวิชาการวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ จัดประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2565
วันศุกร์ ที่10 มิถุนายน 2565 ฝ่ายวิชาการวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นำโด ...
2022-07-18 09:01:10
สโมสรนักศึกษาวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสา ในงานตลาดนัดสมาคมผู้สื่อข่าวแห่งประเทศไทย
ดร.อนุชิต กุลวานิช รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ พร้อมด้วย อาจารย์ปรรณวัฒน ...
2022-07-18 08:59:48
คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ พร้อมด้วยรองคณบดี เข้าร่วมประชุมเสวนา "ความอยู่รอดของมหาวิทยาลัยในยุคดิจิทัล"
วันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2565 เวลา 13.00 น. รศ.ดร.บัณฑิต ผังนิรันดร์ คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ...
2022-07-18 08:58:50
ข่าวย้อนหลัง