หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์

ค่ายอาสานักพัฒนาโรงเรียน จากพี่สู่น้อง
ดร. อนุชิต กุลวานิช รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และ ผศ.ดร.ชลภัสสรณ์ สิทธิวรงค์ชัย รองคณบดีฝ่ายวิจัยแล ...
2021-12-21 11:01:07
รองคณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา นำเจ้าหน้าที่ และนักศึกษาของวิทยาลัยฯ ลงพื้นที่พัฒนาชุมชนบ้านนาพรุ
ผู้ช่วยศาสตาจารย์ ดร.ชลภัสสรณ์ สิทธิวรงค์ชัย รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ  ดร.อนุชิต กุลวา ...
2021-12-21 10:53:31
คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร อาจารย์และบุคลากร ร่วมเป็นเจ้าภาพงานสวดอภิธรรมศพ คุณแม่ลออ เกิดวิชัย
เมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๙.๐๐ น. รองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต ผังนิรันดร์ คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรม ...
2021-12-17 11:09:02
ผู้สมัครสอบคัดเลือก (รอบที่ 1 Portfolio) ประจำปี 2565 ต้องดำเนินการลงทะเบียนในระบบ TCAS ภายในวันที่ 9 ธันวาคม 2564 – 4 กุมภาพันธ์ 2565
ผู้สมัครสอบคัดเลือก (รอบที่ 1 Portfolio) ประจำปี 2565 ต้องดำเนินการลงทะเบียนในระบบ TCAS ที่ htt ...
2021-12-16 10:44:01
ว.นวัตกรรมฯ ประชาสัมพันธ์เชิงรุก เดินสายแนะแนวหลักสูตรปริญญาตรี
วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ หทัยพันธน์ สุนทรพิพ ...
2021-12-16 10:18:36
คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ เข้าร่วมประชุมสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ครั้งที่ 12/2564
15 ธันวาคม 2564 รศ.ดร.บัณฑิต ผังนิรันดร์ คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ เข้าร่วมประชุมสภาวิชาการม ...
2021-12-16 10:12:28
คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการอำนวยการบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 12/2564
13 ธันวาคม  2564 รศ.ดร.บัณฑิต ผังนิรันดร์ คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ เข้าร่วมการประชุมคณ ...
2021-12-13 15:31:20
ฝ่ายกิจการนักศึกษา วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ จัดประชุม คณะกรรมการปฏิบัติงาน ด้านการพัฒนากิจกรรมนักศึกษา ครั้งที่ 2
วันที่ 13 ธันวาคม  2564 ฝ่ายกิจการนักศึกษา วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ จัดประชุม คณะกรรมการปฏิ ...
2021-12-13 15:26:51
คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ครั้งที่ 12/2564
วันจันทร์ ที่ 13 ธันวาคม 2564  รศ.ดร.บัณฑิต ผังนิรันดร์ คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ เข้าร ...
2021-12-13 15:14:12
ข่าวย้อนหลัง