หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจการนักศึกษา
ข่าวกิจการนักศึกษา

ฝ่ายกิจการนักศึกษา นำโดย ดร.ภัทรวิทย์ อยู่วัฒนะ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา จัดประชุมร่วมกับสโมสรนักศึกษา,ชมรมCim family และชมรมNBI
วันที่16 ตุลาคม 2562 ทางฝ่ายกิจการนักศึกษา นำโดย ดร.ภัทรวิทย์ อยู่วัฒนะ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา จ ...
2019-10-18 12:45:57
โครงการปัจฉิมนิเทศ ให้กับนักศึกษาวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง
วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ นำโดยอาจารย์หทัยพันธน์ สุนทรพิพิธ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ และ ...
2020-09-10 11:21:42
ฝ่ายกิจการนักศึกษา วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ จัดโครงการปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2561 ณ หอประชุมสุนันทานุสรณ์
ฝ่ายกิจการนักศึกษา วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ จัดโครงการปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2561 ณ หอประชุ ...
2019-08-22 11:05:04
อาจารย์ ดร.ภัทรวิทย์ นำทีมสโมสรนักศึกษาวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ และชมรม CIM Family ทำกิจกรรมค่ายผู้นำนักศึกษา
อาจารย์ ดร.ภัทรวิทย์ นำทีมสโมสรนักศึกษาวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ และชมรม CIM Family ทำกิจกรรมค่าย ...
2019-08-22 11:24:32
ข่าวปัจจุบัน