หน้าหลัก > ข่าว > ข่าววิจัยและบริการวิชาการ
ข่าววิจัยและบริการวิชาการ

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ จัดอบรมโครงการเชิงปฏิบัติการการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก จังหวัดระนอง
วันพุธที่ 22 พฤศจิกายน 2566 นำโดย ผศ.ดร.ชลภัสสรณ์ สิทธิวรงค์ชัย คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ แล ...
2024-05-15 15:08:15
โครงการบริการวิชาการ พัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก จังหวัดระนอง
22-27 มีนาคม 2566 ที่ผ่านมา ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ ...
2024-05-15 14:19:32
วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ เข้าร่วมนำเสนอผลการวิจัย กลุ่มการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอาหาร
วันจันทร์ที่ 13 พฤษภาคม 2567  เวลา 09.00 น. ผศ.ดร.ชุมพล รอดแจ่ม รองคณบดีฝ่ายบริหาร  วิทยาล ...
2024-05-15 14:18:07
ลงพื้นที่ทำวิจัย “โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการตำบลสระแจง”
วันที่ 2-3 เมษายน 2567 ผศ.ดร.หทัยพันธน์ สุนทรพิพิธ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ พร้อมด้วยคณะ แล ...
2024-05-15 16:44:51
ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 5 The 5th International Conference on Management, Innovation, Economics, and Social Sciences (ICMIESS2024)
ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 5 The 5th International Conference on Management ...
2023-11-24 14:49:54
ข่าวย้อนหลัง