หน้าหลัก > ข่าว > ข่าววิจัยและบริการวิชาการ
ข่าววิจัยและบริการวิชาการ

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ จัดหลักสูตร "การสร้างบุคลากรที่ดีสู่งานบริการที่เป็นเลิศ" สำหรับบุคลากร บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท.จำกัด
วันที่ 20-21 สิงหาคม 2561 งานวิจัยและบริการวิชาการ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ จัดหลักสูตร "กา ...
2018-08-29 12:40:47
ข่าวย้อนหลัง