หน้าหลัก > ข่าว > ข่าววิจัยและบริการวิชาการ
ข่าววิจัยและบริการวิชาการ

ว.นวัตกรรมฯ จัดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตยกระดับรายได้ให้ชาวบ้านพรรั้ง จ.ระนอง
       เมื่อวันเสาร์ที่ 8 สิงหาคม 2563  ที่ศาลาอเนกประสงค์บ้านพรรั้ง ตำบลบา ...
2020-09-08 10:54:45
โครงการบริการวิชา”การอบรมหลักสูตรพัฒนาและยกระดับการประกอบอาชีพ Street Food”
โครงการบริการวิชา”การอบรมหลักสูตรพัฒนาและยกระดับการประกอบอาชีพ Street Food” ...
2019-08-22 11:06:55
เข้าร่วมการ อบรมการทำเว็บไซด์ ระบบ Thaijo2 วารสารวิชาการ เพื่อเข้าฐาน TCI ณ มหาวิทยาธรรมศาสตร์ รังสิต ระหว่างวันที่ 26-28 มิถุนายน 2562
อาจารย์หทัยพันธน์ สุนทรพิพิธ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ และ อาจา ...
2019-08-22 11:13:19
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาจัดเสวนาโครงการบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์ เพื่อแก้ปัญหาความยากจน
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาจัดเสวนาโครงการบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์ เพื่อแก้ปัญหาความยากจน    ...
2019-08-22 11:41:12
ข่าวปัจจุบัน