หน้าหลัก > ข่าว > ข่าววิจัยและบริการวิชาการ
ข่าววิจัยและบริการวิชาการ

ผศ.ดร.ชลภัสสรณ์ สิทธิวรงค์ชัย เดินหน้าปฏิบัติภารกิจสู้ภัยโควิด-19 เชิงรุกในชุมชน
วันที่ 23-24 พฤษภาคม 2564 นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลภัสสรณ์ สิทธิวรงค์ชัย รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบร ...
2021-05-28 14:30:37
โครงการบริการวิชาการ "พัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก เพื่อแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น"
       วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ นำทีมโดย  ผศ.ดร.ภัทรวิทย์ อยู่วัฒนะ รอง ...
2021-04-20 11:22:28
โครงการประชุมวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และการบริหารจัดการ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2563
โครงการประชุมวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และการบริหารจัดการ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2563 ...
2020-09-08 11:02:17
ว.นวัตกรรมฯ จัดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตยกระดับรายได้ให้ชาวบ้านพรรั้ง จ.ระนอง
       เมื่อวันเสาร์ที่ 8 สิงหาคม 2563  ที่ศาลาอเนกประสงค์บ้านพรรั้ง ตำบลบา ...
2020-09-08 10:54:45
ว.นวัตกรรมฯ จัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ International Conference on management,innovation, economics and social science
วันเสาร์ที่ 25 กรกฎาคม 2563 วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้จัด Internat ...
2020-09-08 10:47:16
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ผลักดัน "บ้านพรรั้ง" จังหวัดระนอง ยกระดับพัฒนาคุณภาพชีวิตคนในชุมชน
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ผลักดัน "บ้านพรรั้ง" จังหวัดระนอง ยกระดับพัฒนาคุณภาพชีวิตคนในช ...
2020-04-16 16:57:51
โครงการบริการวิชา”การอบรมหลักสูตรพัฒนาและยกระดับการประกอบอาชีพ Street Food”
โครงการบริการวิชา”การอบรมหลักสูตรพัฒนาและยกระดับการประกอบอาชีพ Street Food” ...
2019-08-22 11:06:55
ข่าวปัจจุบัน