หน้าหลัก > ข่าว > ข่าววิชาการ
ข่าววิชาการ

สาขาการจัดการทุนมนุษย์และองค์การร่วมงาน Thailand HR Day 2018 ณ อิมแพ็คฟอรั่ม เมืองทองธานี
สาขาการจัดการทุนมนุษย์และองค์การร่วมงาน Thailand HR Day 2018 ณ อิมแพ็คฟอรั่ม เมืองทองธานีซึ่งภายในงา ...
2018-12-17 12:02:50
วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ หลักสูตรบริหารมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการฟุตบอลอาชีพ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ หลักสูตรบริหารมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการฟุตบอลอาชีพ วิทยาลัยนวัตกรรมและการ ...
2018-12-17 12:34:40
วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ดร.พิเชษฐ์ เกิดวิชัย ประธานหลักสูตรบริหารมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการฟุตบอลอาชีพ
วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑  ดร.พิเชษฐ์ เกิดวิชัย ประธานหลักสูตรบริหารมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการฟ ...
2018-12-17 12:41:53
วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ หลักสูตรบริหารมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการฟุตบอลอาชีพ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ หลักสูตรบริหารมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการฟุตบอลอาชีพ วิทยาลัยนวัตกรรมและการ ...
2018-12-17 12:41:36
การเมืองเรื่องสนุก
นักศึกษารัฐศาสตร์ ภาคพิเศษ (บุคคลทั่วไป) ศึกษาหาความรู้เรื่องการเมืองการปกครองเมื่อวันที่ 10-11 พฤศจ ...
2018-11-16 10:13:17
รู้อนาคตผ่านอดีตการเมืองการปกครองไทย
ในวันที่ 3-4 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 สาขาวิชารัฐศาสตร์ ภาคพิเศษ (โครงการบุคคลทั่วไป) ศึกษาหาความรู้เรื่อง ...
2018-11-16 10:27:39
ข่าวย้อนหลัง