หน้าหลัก > ข่าว > ข่าววิชาการ
ข่าววิชาการ

วันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ หลักสูตรบริหารมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการฟุตบอลอาชีพ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
วันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ หลักสูตรบริหารมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการฟุตบอลอาชีพ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัด ...
2018-10-24 08:06:20
วันที่ 17 ตุลาคม 2561 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอีสปอร์ต วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ได้จัดประชุมจัดทำคณะกรรมการหลักสูตรฯ
วันที่ 17 ตุลาคม 2561 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอีสปอร์ต วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัด ...
2018-10-22 11:01:22
วันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๑ หลักสูตรบริหารมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการฟุตบอลอาชีพ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ได้เดินทางเพื่อไปศึกษาดูงาน ณ สโมสรชลบุรี เอฟซี จังหวัดชลบุรี
วันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๑ หลักสูตรบริหารมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการฟุตบอลอาชีพ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดก ...
2018-10-11 12:45:57
ข่าวย้อนหลัง