หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

เข้าเยี่ยมชม โรงเรียนการเมือง ศูนย์สันติวิธี ค่ายอิงคยุทธบริหาร ตำบลบ่อทอง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี
เมื่อวันที่  8 ก.พ. ที่ผ่านมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลภัสสรณ์ สิทธิวรงค์ชัย คณบดีวิทยาลัยนวัตกร ...
2024-02-19 12:21:46
คณบดีว.นวัตกรรมฯ นำทีมลงพื้นที่กิจกรรมแนะแนวนักเรียนศึกษาต่อและการมีงานทำโรงเรียนเอกชนในระบบสังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี .
คณบดีว.นวัตกรรมฯ นำทีมลงพื้นที่กิจกรรมแนะแนวนักเรียนศึกษาต่อและการมีงานทำโรงเรียนเอกชนในระบบสังกัดสำ ...
2024-02-19 12:15:48
คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมฯ นำทีม ลงพื้นที่ แนะแนวประชาสัมพันธ์หลักสูตร โรงเรียนศาสนศึกษา จังหวัดปัตตานี.
คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมฯ นำทีม ลงพื้นที่  แนะแนวประชาสัมพันธ์หลักสูตร โรงเรียนศาสนศึกษา  จ.ป ...
2024-02-19 12:12:56
คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมฯ นำทีมลงพื้นที่ แนะแนวประชาสัมพันธ์หลักสูตร พร้อมจับมือ MOU กับโรงเรียนสายบุรีอิสลามวิทยา จ.ปัตตานี
เมื่อวันที่ 7 ก.พ. ที่ผ่านมา วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ  นำทีมโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลภัสส ...
2024-02-19 12:10:12
ซินเจียยู่อี่ ซินนี้ฮวดไช้
ซินเจียยู่อี่ ซินนี้ฮวดไช้!!新正如意 新年发财Happy Chinese New Year 2024 ร่ำรวย มั่งมี ตลอดไปผศ.ดร.ชลภั ...
2024-02-19 12:07:16
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต, สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการทุนมนุษย์และการประกอบการ. เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการทุนมนุษย์และการประกอบการ หลักสูตรแ ...
2024-02-19 11:54:15
ประกาศไปยังนักศึกษารหัส 66
ประกาศไปยังนักศึกษารหัส 66ที่ยังไม่ได้มารับเสื้อทุกท่านในวันศุกร์ที่ 26 มกราคมนี้จะเป็นการเก็บตกรอบส ...
2024-02-19 11:46:58
ข่าวย้อนหลัง