หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565
วันพฤหัสบดี ที่ 7 กรกฎาคม 2565  วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ &nb ...
2022-07-18 09:55:17
รศ.ดร.บัณฑิต ผังนิรันดร์ เข้าร่วมประชุม คณะกรรมการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) และจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
วันจันทร์ ที่ ๒๗ มิ.ย.๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ น.เป็นต้นไปรศ.ดร.บัณฑิต ผังนิรันดร์ คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและกา ...
2022-07-18 09:54:29
รศ.ดร.บัณฑิต ผังนิรันดร์ เข้าสอนนักศึกษาปริญญาเอก หลักสูตรนิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต
26 มิ.ย. 2565 รศ.ดร.บัณฑิต ผังนิรันดร์ คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ เข้าสอนนักศึกษาปริญญาเอก หล ...
2022-07-18 09:53:38
รศ.ดร.บัณฑิต ผังนิรันดร์ เข้าร่วมสอบวิทยานิพนธ์ และขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่สอบผ่านระดับปริญาเอก
รศ.ดร.บัณฑิต ผังนิรันดร์ คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ เข้าร่วมสอบวิทยานิพนธ์ และขอแสดงความยินดี ...
2022-07-18 09:52:50
รศ.ดร.บัณฑิต ผังนิรันดร์ เข้าร่วมสอบวิทยานิพนธ์ ของนักศึกษาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต
รศ.ดร.บัณฑิต ผังนิรันดร์ คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ เข้าร่วมสอบวิทยานิพนธ์ ของนักศึกษาบริหารธ ...
2022-07-18 09:51:58
วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นำทีมนักศึกษา จัดโครงการ อาสาพัฒนาแหล่งเรียนรู้
วันที่ 9-10 มิถุนายน พ.ศ.2565 ดร.อนุชิต กุลวานิช รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา วิทยาลัยนวัตกรรมและการจั ...
2022-07-18 09:50:51
รอบ 5 เลือกเรียนต่อในสาขาที่ถูกใจได้ทันที
  รอบ5 เลือกเรียนต่อในสาขาที่ถูกใจได้ทันที   วันนี้ - 30 มิถุนายน 2565 นี้เท่านั ...
2022-07-18 09:49:53
กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ของวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ประจำปีการศึกษา 2565
วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ขอเชิญชวนน้องๆ นักศึกษาใหม่เข้าร่วมกิจกรรม ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ของวิทยา ...
2022-07-18 09:48:03
ข่าวย้อนหลัง