หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

โครงการอบรม”การใช้ ChatGPT สำหรับงานวิจัย”
โครงการอบรม”การใช้ ChatGPT สำหรับงานวิจัย” วันเสาร์ที่ 22 เมษายน 2566 เวลา 10.00 - ...
2023-05-12 11:33:48
วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ปิดให้บริการชั่วคราว
วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ปิดให้บริการชั่วคราวในวันจันทร์ที่ 10 เมษายน 2566ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เ ...
2023-05-12 11:09:18
การประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ครั้งที่ 5/2566
การประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ครั้งที่ 5/2566วันพุธที่ 10 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.30 ...
2023-05-11 14:23:39
การประชุมหารือพิจารณาทบทวนงบประมาณ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
การประชุมหารือพิจารณาทบทวนงบประมาณ  วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ       วันอ ...
2023-05-11 14:21:13
การประชุมคณะกรรมการอำนวยการบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2566
การประชุมคณะกรรมการอำนวยการบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2566            & ...
2023-05-11 14:18:12
Gen-Ed Releases 2023 การเปิดตัว การจัดการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ และ FlexSpace (New Learning Platform )
Gen-Ed  Releases 2023   การเปิดตัว การจัดการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ และ FlexSpace (New Learn ...
2023-05-11 14:14:51
การประชุมหารือแนวทางการผลักดันให้นักศึกษาต่างชาติสำเร็จการศึกษา
วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลภัสสรณ์ สิทธิ ...
2023-05-11 14:10:08
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา​ ครั้งที่​ 5/2566​
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ครั้งที่ 5/2566 วันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 ...
2023-05-11 14:07:18
คณบดี นำทีม ผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ International Conference 2023 (ICMIESS) ณ University of the Ryukyus, OKINAWA, Japan
คณบดี นำทีม ผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่  เข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ   &nb ...
2023-05-11 13:49:24
โครงการค่ายผลิตผลงานวิชาการประเภทตำรา เพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2566
โครงการค่ายผลิตผลงานวิชาการประเภทตำรา เพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2566    &nb ...
2023-05-11 12:21:11
ข่าวย้อนหลัง