หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ พร้อมด้วยรองคณบดีฝ่ายวิชาการ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ ครั้งที่6/2564
วันพฤหัสดี ที่ 18 พ.ย. 2564 รองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต ผังนิรันดร์ คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ พ ...
2021-11-19 11:44:46
คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการอำนวยการบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2564
11 พฤศจิกายน 2564 รศ.ดร.บัณฑิต ผังนิรันดร์ คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ เข้าร่วมการประชุมคณะกรร ...
2021-11-12 10:02:20
คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ เข้าร่วมประชุมสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ครั้งที่ 11/2564
10 พ.ย. 2564 รศ.ดร.บัณฑิต ผังนิรันดร์ คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ เข้าร่วมประชุมสภาวิชาการมหาว ...
2021-11-11 11:15:00
วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดรับสมัครนักศึกษา ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 (รอบที่ 1 Portfolio)
วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดรับสมัครนักศึกษา ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ...
2021-11-09 14:18:50
คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ร่วมแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์อาภาภรณ์ โพธิ์กระจ่าง
รองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต ผังนิรันดร์ คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ร่วมแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศา ...
2021-11-04 11:27:53
เตรียมพบกับ กิจกรรม Pre Open House วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มรภ.สวนสุนันทา
 มาแล้วน้องงงงงงงงงง  เตรียมพบกับ กิจกรรม Pre Open House วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ...
2021-10-15 11:47:49
คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ครั้งที่ 10/2564
วันจันทร์ ที่ 11 ตุลาคม 2564 เวลา รศ.ดร.บัณฑิต ผังนิรันดร์ คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ เข้าร่ว ...
2021-10-11 16:25:31
คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เข้าร่วมการประชุม วิเคราะห์วิกฤต-โอกาสมหาวิทยาลัย
วันศุกร์ที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2564 รองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต ผังนิรันดร์ คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดกา ...
2021-10-11 16:22:57
ข่าวย้อนหลัง