หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > โครงการชี้แจงเพื่อการพัฒนาผลงานทางวิชาการในการเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการ
โครงการชี้แจงเพื่อการพัฒนาผลงานทางวิชาการในการเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการ

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนวัฒกรรมและการจัดการ
2023-03-17 12:04:46โครงการชี้แจงเพื่อการพัฒนาผลงานทางวิชาการในการเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการ 

        วันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 ฝ่ายบริหารและแผนงาน วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุมพล รอดแจ่ม รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผนงาน จัดโครงการชี้แจงเพื่อการพัฒนาผลงานทางวิชาการในการเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2566 วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ  ณ  ห้องประชุม3729   ชั้น 2  อาคารเหมวดีพิทักษ์ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลภัสสรณ์ สิทธิวรงค์ชัย  คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ เป็นประธานเปิดโครงการ โครงการดังกล่าว ได้รับเกียรติจาก วิทยากร นางสาวกฤษณา คงมั่น หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

พีชญาณัท  : ถ่ายภาพ/รายงาน