หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > การประชุมคณะกรรมการกองทุนเพื่อพัฒนาหน่วยงาน วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ครั้งที่ 1/2566
การประชุมคณะกรรมการกองทุนเพื่อพัฒนาหน่วยงาน วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ครั้งที่ 1/2566

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนวัฒกรรมและการจัดการ
2023-03-17 10:44:50


การประชุมคณะกรรมการกองทุนเพื่อพัฒนาหน่วยงาน วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ครั้งที่ 1/2566 

        วันพุธที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลภัสสรณ์  สิทธิวรงค์ชัย  คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ จัดการประชุมคณะกรรมการกองทุนเพื่อพัฒนาหน่วยงาน วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ครั้งที่ 1/2566  โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธาน  ณ ห้องประชุมวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ อาคารเหมวดีพิทักษ์ (อาคาร37) ชั้น 2 และประชุมออนไลน์ผ่านทางระบบ VDO Conference-ZOOM Cloud Meeting

พีชญาณัท  : รายงาน