หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ประธานหลักสูตรฯ และคณาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการฟุตบอลอาชีพ เข้าร่วมประชุม ประจำหลักสูตรบริหารมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการฟุตบอลอาชีพ
ประธานหลักสูตรฯ และคณาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการฟุตบอลอาชีพ เข้าร่วมประชุม ประจำหลักสูตรบริหารมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการฟุตบอลอาชีพ

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนวัฒกรรมและการจัดการ
2022-05-06 14:34:36

วันที่ ๒๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๑.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.  ดร.พิเชษฐ์ เกิดวิชัย ประธานหลักสูตรฯ และคณาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการฟุตบอลอาชีพ เข้าร่วมประชุม ประจำหลักสูตรบริหารมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการฟุตบอลอาชีพ ณ ห้องประชุม อาคาร ๒๙ ชั้น ๒ และผ่านโปรแกรม Zoom Meetting