หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > “ว.นวัตกรรมฯ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ผลการตรวจประเมินคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก “
“ว.นวัตกรรมฯ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ผลการตรวจประเมินคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก “

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนวัฒกรรมและการจัดการ
2022-09-02 16:19:20


“ว.นวัตกรรมฯ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ  ผลการตรวจประเมินคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก “

วันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2565 เวลา 08.00 – 16.30 น. วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2564 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคาร 37 และผ่านระบบออนไลน์ Zoom  Meeting โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต ผังนิรันดร์ คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ กล่าวต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

#SSRU #CIMSSRU