หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ และคณาจารย์ เข้าร่วม พิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร (ซ้อมใหญ่)
คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ และคณาจารย์ เข้าร่วม พิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร (ซ้อมใหญ่)

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนวัฒกรรมและการจัดการ
2022-09-02 16:36:23

วันศุกร์ ที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต ผังนิรันดร์ คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ และคณาจารย์ เข้าร่วม พิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร (ซ้อมใหญ่) เศรษฐศาสตร(ศ.บ.)โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.วิทยา เมฆขำ รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานในพิธี ณ อาคารศูนย์สุขภาพและกีฬาสวนสุนันทา ชั้น 4

พีชญาณัท , ปวีณา : รายงาน

#SSRU