หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > รศ.ดร.บัณฑิต ผังนิรันดร์ ร่วมเป็นกรรมการสอบ นักศึกษาปริญญาโท สอบป้องกันการค้นคว้าอิสระ หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
รศ.ดร.บัณฑิต ผังนิรันดร์ ร่วมเป็นกรรมการสอบ นักศึกษาปริญญาโท สอบป้องกันการค้นคว้าอิสระ หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนวัฒกรรมและการจัดการ
2022-06-20 09:07:14รศ.ดร.บัณฑิต ผังนิรันดร์ คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ร่วมเป็นกรรมการสอบ นักศึกษาปริญญาโท สอบป้องกันการค้นคว้าอิสระ หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต

1.นายนิธิวิชญ์ ใจบาล

2.พันเอก สุขุม ฉินนะโสต