หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > อาจารย์แสงเดือน ทองเมืองสัก วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ได้รับเกียรติจากสำนักงานเกษตรจังหวัดระนอง ให้ทำหน้าที่เป็นวิทยากรเรื่อง "การพัฒนาบุคลิกภาพและศิลปะการพูด"
อาจารย์แสงเดือน ทองเมืองสัก วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ได้รับเกียรติจากสำนักงานเกษตรจังหวัดระนอง ให้ทำหน้าที่เป็นวิทยากรเรื่อง "การพัฒนาบุคลิกภาพและศิลปะการพูด"

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนวัฒกรรมและการจัดการ
2022-06-20 08:49:09


เมื่อวันที่ 25 พ.ค.65 เวลา 10.00 น. ณ.ห้องประชุม ชั้น 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง อาจารย์แสงเดือน ทองเมืองสัก  วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ได้รับเกียรติจากสำนักงานเกษตรจังหวัดระนอง ให้ทำหน้าที่เป็นวิทยากรเรื่อง "การพัฒนาบุคลิกภาพและศิลปะการพูด" เพื่อถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ให้กับประธานศูนย์เรียนรู้เพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ระดับตำบลและระดับอำเภอของจังหวัดระนอง จำนวนทั้งสิ้น 50 คน ทั้งนี้โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและพัฒนาศักยภาพของประธานศูนย์เครือข่ายฯ ให้สามารถนำความรู้ที่ได้ไปสู่การปฏิบัติงานจริงต่อไป..สำหรับการจัดการอบรมในครั้งนี้ยังได้รับเกียรติจาก ดร.สุวัฒน์ นวลขาว ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดระนองมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง และอาจารย์อัญชัน จงเจริญ ผู้เชี่ยวชาญประจำศูนย์ฯ ร่วมให้การต้อนรับคณะผู้เข้ารับการอบรมอย่างอบอุ่น