หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > โครงการชี้แจงแนวทางการขอตำแหน่งที่สูงขึ้นสำหรับสายสนับสนุนวิชาการ
โครงการชี้แจงแนวทางการขอตำแหน่งที่สูงขึ้นสำหรับสายสนับสนุนวิชาการ

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนวัฒกรรมและการจัดการ
2023-03-17 12:07:58

โครงการชี้แจงแนวทางการขอตำแหน่งที่สูงขึ้นสำหรับสายสนับสนุนวิชาการ 

        วันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.30 ฝ่ายบริหารและแผนงาน นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุมพล รอดแจ่ม รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผนงาน จัดโครงการชี้แจงแนวทางการขอตำแหน่งที่สูงขึ้นสำหรับสายสนับสนุนวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2566 วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ  ณ  ห้องประชุม3729   ชั้น 2  อาคารเหมวดีพิทักษ์  โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลภัสสรณ์ สิทธิวรงค์ชัย  คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ เป็นประธานเปิดโครงการ โครงการดังกล่าว ได้รับเกียรติจาก วิทยากร นายชำนิ นิลอรุณ ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

พีชญาณัท  : ถ่ายภาพ/รายงาน