หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ และคณาจารย์ เข้าร่วม พิธีพระราชทานปริญญาบัตร (ซ้อมใหญ่)
คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ และคณาจารย์ เข้าร่วม พิธีพระราชทานปริญญาบัตร (ซ้อมใหญ่)

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนวัฒกรรมและการจัดการ
2022-09-02 16:31:49

วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต ผังนิรันดร์ คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ และคณาจารย์ เข้าร่วม พิธีพระราชทานปริญญาบัตร (ซ้อมใหญ่) วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ) โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเป็นประธานพิธี ณ อาคารศูนย์สุขภาพและกีฬาสวนสุนันทา ชั้น 4

ปวีณา ศรีบุญเรือง : ถ่ายภาพ

#SSRU