หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการความมั่นคง จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาคพิเศษ
สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการความมั่นคง จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาคพิเศษ

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนวัฒกรรมและการจัดการ
2022-05-17 10:16:16

ผศ.หทัยพันธน์ สุนทรพิพิธ พร้อมด้วย ดร.ปรรณวัฒน์ ชูวิเชียร อาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการความมั่นคง วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาคพิเศษสาขาวิชานวัตกรรมการจัดการความมั่นคง ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting