หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > การประชุมกำหนดแนวทางการติดตาม การชำระค่าเทอมของนักศึกษา และ แนวทางการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566
การประชุมกำหนดแนวทางการติดตาม การชำระค่าเทอมของนักศึกษา และ แนวทางการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนวัฒกรรมและการจัดการ
2023-03-17 10:33:02

การประชุมกำหนดแนวทางการติดตาม การชำระค่าเทอมของนักศึกษา และ แนวทางการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566

        วันพุธที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ นำโดย ผศ.ดร.ชุมพล รอดแจ่ม รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผนงาน จัดประชุมกำหนดแนวทางการติดตาม การชำระค่าเทอมของนักศึกษา และ แนวทางการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 

        โดยความร่วมมือระหว่าง ฝ่ายแผนงาน และฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ