หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > อาจารย์ ดร.ปรรณวัฒน์ ชูวิเชียร เข้าประชาสัมพันธ์สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการความมั่นคง ณ ค่ายสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
อาจารย์ ดร.ปรรณวัฒน์ ชูวิเชียร เข้าประชาสัมพันธ์สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการความมั่นคง ณ ค่ายสมเด็จพระนารายณ์มหาราช

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนวัฒกรรมและการจัดการ
2023-03-16 11:38:02

อาจารย์ ดร.ปรรณวัฒน์ ชูวิเชียร เข้าประชาสัมพันธ์สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการความมั่นคง ณ ค่ายสมเด็จพระนารายณ์มหาราช

        วันพุธที่ 1 มีนาคม 2566 อาจารย์ ดร.ปรรณวัฒน์ ชูวิเชียร อาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการความมั่นคง วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้เข้าประชาสัมพันธ์หลักสูตร ให้กับกำลังพล และ บุคลากรของหน่วยงาน กองบัญชาการ ศูนย์สงครามพิเศษ ณ ค่ายสมเด็จพระนารายณ์มหาราช จังหวัดลพบุรี โดยทางกำลังพล และบุคลากรของหน่วยงาน ได้ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น และให้ความสนใจในการเข้าศึกษาต่อในสาขานวัตกรรมการจัดการความมั่นคง